«وندینگ-ماشین»


به دلیل حضور مهدی سفاری در چین

نمایش «وندینگ ماشین» از نیمه تیر فعال می شود

کارگردان نمایش «وندینگ ماشین» دلیل وقفه اجرای این پروژه نمایشی را حضور در یک دوره آموزشی بین المللی بیان کرده و ادامه اجرای دستگاه فروش خودکار را از نیمه تیرماه اعلام کرد.

‏۱۸-‏خرداد-‏۱۳۹۸

اجرای «وندینگ ماشین» از ۲۰ اردیبهشت

نمایش «وندینگ ماشین» با طراحی، کارگردانی و بازی مهدی سفاری از ۲۰ اردیبهشت در عمارت روبرو اجرا می شود.

‏۱۴-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸