«محکومین-2»


ارژنگ امیرفضلی در جمع«محکومین»

مجموعه تلویزونی «محکومین ۲» در اپیزود ۳۰ ارژنگ امیرفضلی را همراه خود کرد.

‏۲۳-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸

اسماعیل محرابی به محکومین پیوست

بازیگران جدیدی مقابل دوربین مجموعه تلویزیونی «محکومین ۲» رفتند.

‏۱۱-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸

روشنک گرامی هم به «محکومین» پیوست

همزمان با آغاز تصویربرداری اپیزود ۲۶ مجموعه تلویزیونی «محکومین۲» دو بازیگر جدید به این سریال اضافه شدند.

‏۲۰-‏فروردین-‏۱۳۹۸

آغاز تصویربرداری اپیزود جدید سریال «محکومین ۲»

فیلمبرداری اپیزود بیست و یکم مجموعه تلویزیونی «محکومین ۲» با کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی امروز آغاز شد.

‏۱۶-‏بهمن-‏۱۳۹۷

ورود بازیگران جدید به سریال «محکومین»

محمد شیری و علیرضا جعفری هم به «محکومین ۲» پیوستند.

‏۱۹-‏آبان-‏۱۳۹۷