«شهردار-مدرسه»


بازیگر فیلم «درخت گلابی» دوباره مقابل دوربین مهرجویی رفت

بازیگر فیلم «درخت گلابی» پس از ۲۲ سال دوباره مقابل دوربین داریوش مهرجویی رفت.

‏۱۶-‏مهر-‏۱۳۹۸