«تیم-سرخ»


نویسندگان علمی – تخیلی در «تیم سرخ» ارتش فرانسه

به گزارش آرت کافه به نقل از بی.بی.سی،ارتش فرانسه «تیم سرخ» متشکل از نویسندگان علمی - تخیلی تشکیل داده است تا بتوانند تهدیدات احتمالی آینده را تصور کنند.

بنابر آخرین گزارش آژانس نوآوری دفاع، نویسندگان داستان‌های علمی - تخیلی سناریو‌هایی از ...

‏۳۰-‏تیر-‏۱۳۹۸