«آقای-حکایتی»مهدی-رجبی


جشن تولد اصغر همت در دومین روز از جشنواره قصه گویی

دومین روز از بیست و د‌ومین دوره جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش بین الملل با جشن تولد اصغر همت و طرح تجربه های سال ها بازیگری او و قصه گویی ویژه بهرام شاه محمدلو در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

‏۲۸-‏آذر-‏۱۳۹۸