«آبادانی-ها»


بزرگداشت کیانوش عیاری در هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید

آیین بزرگداشت کیانوش عیاری در هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید برگزار می شود.

‏۱۱-‏شهریور-‏۱۳۹۸