بعدی
like
مدیر شبکه تاکید کرد:

اهمیت نظارت بیرونی و درونی در فرزندپروری!

‏. ‏(‏۱۲-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

محمدرضا جعفری جلـــوه مدیـر شبکه دو ، معصومه آشتیانی زاد مدیر گروه خانواده و قاسم سیلسپور ناظر کیفــی برنامه از پشت صحنـــه «در کنار هم۲» بازدید و با عوامل این پروژه تلویزیونی دیدار کردند.

به گزارش آرت کافه،در این دیدار که با هدف اطلاع از کم و کیف پیشبرد این سریال ۴۰ قسمتی انجام شد، آرزو ابوحمزه تهیه کننده با اشاره به ویژگی های کلی اثر بیان کرد: در سری دوم این برنامه با اضافه شدن خانواده جدیدی به خانواده اصلی در واقع ماجرای دو خانواده که یکی از آن ها متعادل و دیگری سهل انگار است، مطرح می شود. با این قصه در واقع دو سبک فرزند پروری با محوریت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدرنیز مورد توجه خواهد بود.


رادیو تلویزیون محمدرضا جعفری  شبکه دو   معصومه آشتیانی زاد   قاسم سیلسپور  در کنار هم۲

وی افزود: در نگارش داستان تیمی تحقیقاتی و یک کارشناس مواد مخدر نویسندگان را همراهی می کنند. هر قسمت با یک موضوع آغاز و در نهایت در کلام یکی از بازیگران مقابل دوربین جمع بندی می شود. اگرچه مستقیم گویی نیز در مواردی وجود دارد اما به شکل ارائه یک مانیفست یا بیانیه نیست.

این تهیه کننــده با اشــاره بــه نمایش ارتباط بیـــن نسل های مختلف در خانواده های محـــوری «در کنار هم۲» عنوان کرد: این برنامه نمایشی اثری به اصطلاح شیرین با اتفاقات بامزه و طنازانه است و بر ارتباط بین نسل ها با یکدیگر تاکید می کند. همچنین به سبک زندگی ایرانی- اسلامی که از مباحث مهم امروز در رسانه است، نیز پرداخته می شود.

آشیانی زاد مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما نیز با اشاره به مفاهیم اصلی این اثر بیان کرد: حمایت اعضای خانواده از یکدیگر، دورهم بودن و صمیمیت و کمک به حل مشکلات در این سریال پررنگ است. خانواده اصلی قصه دارای کتاب قانونی است که چارچوب ها و معیارهای رفتاری و ضوابط اخلاقی را برایشان تعیین می کند.

جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما نیز درباره چگونگی بازنمایی ویژگی های خانواده ها در اثر جویا شد. وی با تاکید بر این که نکات ظریف آموزشی باید در قصه ها نمایشی شوند، افزود: قانون گرایی و بی قانونی بیش از اندازه در خانواده ها هر دو یک آسیب است. نظارت بیش از حد بر فرزندان در خانواده اگرچه ظاهرا امری درمان گر است، اما لزوما مثبت و نتیجه بخش نیست. باید همزمان با احساس نظارت بیرونی ناظر درونی یا همان وجدان و احساس مسئولیت را در فرزندان زنده و تقویت کنیم. متاسفانه خانواده ها به اهمیت خودکنترلی در فرزندان توجهی نمی کنند.

وی افزود: یک پدر خوب، خود فرزند خانواده ای بوده است که برای تجربه کردن به موقع از وی حمایت و دستگیری شده است و او باور به خود و خود مراقبتی را فرا گرفته است. بسیاری از فرزندان نسبت به والدین خود و محیط پیرامونی حریم نگه می دارند و به همین دلیل اجازه تجربه های ناصواب را در هر مسئله ای به خود نمی دهند و این مساوی خود مراقبتی است و نکته ای که می بایست در برنامه گنجانده شود.

مدیر شبکه دو سیما با اشاره به شیوه های تربیت فرزند توضیح داد: در مباحث مدیریتی از انواع سبک های کنترلی، مشارکتی، انعطافی چه به معنای اعم و چه به معنای اخص مثل مدیریت در خانواده صحبت می شود و به نظرم تلفیق این روش ها می تواند شیوه بهتر و متناسب تری با آموزه های دینی باشد. در آموزه های دینی شخصیت سازی تا رسیدن فرزند به مقام انتخابگری جایگاه برجسته ای دارد. فرزندان ما به پیامبر بیرونی، درونی و مرشدانی که از درون و برون راهنمای آن ها در جامعه باشند، به طور توامان نیازمندند تا به چنیــن موقعیتی برسند. غایت دین نیز همین اختیار عمــل و انتخابگری آدمی است.

وی در پایـان به تماشای سکانس هایــی از قسمت های در حـال تدویــن «در کنار هــم۲» نشسـت.

مجموعـه تلویزیونـی « در کنار هــم ۲» با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخــدر، کاری است از گروه خانواده شبکه دو سیما که روزهای تصویربرداری خود را سپری می کند. تهیه کنندگی این اثر را آرزو ابوحمزه و کارگردانی آن را داریوش جهانگیری برعهده دارند.
@nasrodinmolla