بعدی
like

«سگدو» در تالار سایه

‏. ‏(‏۲-‏مهر-‏۱۳۹۸)

نمایش «سگدو» نوشته محمدچرم شیر به زودی درتالارسایه مجموعه تئارشهر به صحنه می رود.

به گزارش آرت کافه،«سگدو» با کارگردانی عباس غفاری ونویسندگی محمدچرم شیر به زودی در تالار سایه اجراخواهد شد.


تئاتر  سگدو    عباس غفاری   محمدچرم شیر  تالار سایه

این نمایش درباره دختری به نام لناشریفی است که می خواهد به یکی ازکشورهای اروپایی پناهنده شود.

تاکنون نازنین سهامی زاده به عنوان مشاور، منوچهرشجاع به عنوان طراح صحنه وسارا اسکندری به عنوان طراح گریم به این پروژه نمایشی پیوسته اند.

آخرین همکاری محمد چرم شیر و عباس غفاری اجرای نمایش «دیگرکدام مازندگی کردن رادوست دارد» است که سال ۱۳۹۲ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.
@nasrodinmolla