بعدی
like

چه کسی از بی نظمی در سینمای ایران سود می برد؟!

‏. ‏(‏۳-‏دی-‏۱۳۹۸)

اگر سینمای ایران حساب و کتاب داشت،بنیاد فارابی بیش از ۲۰۰میلیون پول بی زبان را برای کار نکرده به شما نمی داد!

آرت کافه-همایون اسعدیان: بسیاری از افراد سودشان در بی‌نظمی است و با هر گونه سازماندهی و سیستم منسجم مخالف هستند، زیرا منافع شان را به خطر می‌اندازد.


یادداشت همایون اسعدیان خانه سینما سینمای ایران نظم سیستم ملانصرالدین

ملانصرالدین:عجب مملکت گل و بلبل و سینمای بی حساب و کتابی داریم که هر کسی به خود حق می دهد درباره آن نظر داده و شعار سرایی کند!!!
جناب همایون خان اسعدیان،رییس محترم هیات مدیره خانه بی سروسامان سینما،شما چه گلی بر سر کچل سینمای ایران زده اید که به خود حق می دهید درباره آن و افرادش اظهار نظر کنید؟
شما که ادعا دارید عده ای سودشان در بی نظمی است،خودتان محصول نظم سینما هستید یا بی نظمی آن؟اگر سینمای ایران سیستم داشت و این همه آشفته نبود،افرادی چون شما هرگز در این سینما لقب کارگردان نیز دریافت نمی کردند،چه رسد به اینکه رییس هیات مدیره خانه از پایه ویران سینما بشوید!
سینمای ایران آشفته و بی سیستم است که افرادی مانند شما وارد آن شده و دارند تیشه به ریشه اش می زنند!تا زمانی که عده ای مانند شما کیلو کیلو وارد این عرصه نشده بودند،سینمای ایران مشکلی نداشت.مشکلات سینمای ایران زمانی پدید آمد که افراد کارنابلد،تمامیت خواه،بی کلاس و کاسب مسلک وارد آن شده و در میدان خالی جولان دادند!
شما که رییس هیات مدیره خانه سینما هستید،برای سینما و اهالی آن چه کرده و می توانید بکنید؟هنوز قضیه عیدی میلیاردی،بیمه اعضا و...لاینحل باقی مانده است،چرا این مکان را نظم نداده و مشکلات را رفع نمی کنید؟مگر عاشق نظم و سیستم نیستید،چرا به خانه سینما و صنوف آن نظم نمی دهید و سیستم مدار نمی کنید؟
اگر سینمای ایران حساب و کتاب داشت،بنیاد فارابی بیش از ۲۰۰میلیون پول بی زبان را برای کار نکرده به شما نمی داد!
شما یکی از افرادی هستید که در این سینمای آشفته وبی نظم و زیر سایه سنگین مدیران ناکارآمد،بیشترین و بهترین سودها را برده و می برید!لطفا شما درباره سینما،نظم و سیستم چیزی بر زبان نیاورید که...
@nasrodinmolla