بعدی
like

شهلا ریاحی را با چهره ای که در اوج بود به یاد آورید

‏. ‏(‏۲۱-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

شهلا ریاحی و دیگر هنرمندان بیمار را همان گونه که در جوانی بودند و آنان را برای هنرنمایی شان ایستاده تشویق می کردید به یاد آورید و همچنان برای شان احترام قائل شوید و دوست شان بدارید.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:پیری و بیماری،روزی به سراغ همه خواهد آمد و آنان را زمینگیر خواهد کرد.این اساس خلقت است و در آن خللی به وجود نیامده و نخواهد آمد.هزاران سال است که انسان ها به دنیا آمده،رشد کرده،بالغ شده و پیر شده و مرده اند.از این تقدیر گزیری نیست و همه باید به آن گردن بنهند.
پیری و بیماری، هنرمند و غیر هنرمند نمی شناسد،در این مرحله همه یکی هستند،مال و منال هم نمی تواند آن را از بین ببرد.
شهلا ریاحی بازیگری خاطره ساز برای سینمای و تلویزیون ایران و علاقه مندان آن است.مردم هرگز وی را فراموش نکرده و نمی کنند،هرچند که مدیران هنری،برخی از همکاران و بازیگران و سینماگران تازه پا،یادی از او نکرده و نمی کنند،اما مهم در خاطر مردم ماندن است که این اتفاق افتاده.
سینمای ایران و زنان ایرانی باید به شهلا ریاحی احترام گذاشته و مقابل او سر تعظیم فرود آورند،زیرا اولین زن تاریخ سینمای ایران است که جرات کرده وارد حرفه مردانه کارگردانی شود و فیلم بسازد.
امروز روزگار شهلا ریاحی خوش نیست،این تقدیر است و نمی توان مقابل آن ایستاد،اما می توان در کنار این هنرمند ماند ، دستانش را بوسید و حالی از او پرسید.
باید به او احترام گذاشت و عکس هایی از روزگار ناخوشی وی را در فضای مجازی و غیر مجازی منتشر نکرد.این کار چه لذتی دارد که عده ای به این کار زشت مبادرت می ورزند؟
عده ای که متاسفانه خود را مدیر و هنرمند نیز می دانند با گرفتن عکس های سلفی از بیماران و ناتوانان عرصه هنر و انتشار آن،دنبال آن هستند که برای خود کسب وجهه کرده و در دل مردم جا باز کنند،این حرکت قبیح چه معنایی دارد؟!
هنرمندان،به خصوص بازیگران دوست دارند مردم آنان را با چهره ای که در روزهای اوج و جوانی داشتند به یاد آورند،نه هنگام بیماری و کهنسالی با صورت های افسرده و غم گرفته.دوست دارند عظمت و شان شان همچنان حفظ شود.
انتشار عکس های نامناسب از آنان در حالی که پنجه در پنجه بیماری و مرگ انداخته اند،ابهت این هنرمندان را از بین می برد.
شهلا ریاحی و دیگر هنرمندان بیمار را همان گونه که در جوانی بودند و آنان را برای هنرنمایی شان ایستاده تشویق می کردید به یاد آورید و همچنان برای شان احترام قائل شوید و دوست شان بدارید.


یادداشت سیدرضااورنگ شهلا ریاحی سینما تلویزیون

@nasrodinmolla