بعدی
like

رده بندی سنی فیلم‌ها تف سربالاست!

‏. ‏(‏۲۴-‏مهر-‏۱۳۹۸)

لجبازی رییس سازمان سینمایی،مشاور اعظم و دیگر مدیران ریز و درشت، کار را بدتر از این خواهد کرد!این طرح تف سربالاست!

آرت کافه-معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی:رده بندی سنی فیلم‌ها با قاطعیت پیگیری می‌شود.


یادداشت سازمانسینمایی ملانصرالدین مشاوراعظم سینما هالیوود

ملانصرالدین:با قاطعیت هم شکست خورده و می خورد!زیرا طرحی است غیر کارشناسی شده،حتی اگر بیش از ۴۰ نفر عضو شورای آن باشند.این گونه طرح ها متعلق به کشورهایی است که در صنعت فیلمسازی پیشرفته هستند و انواع فیلم ها در آنجا تولید می شود،نه سینمای ایران که فقط چند فیلم معدود روی پرده دارد و همه خنجر به گلو دارند که فقط این چند فیلم را ببینند!
در کشورهای پیشرفته فرهنگ سینما رفتن و فیلم دیدن وجود دارد،برای همین می توانند طرح رده بندی سنی فیلم ها را اجرا کرده و خانواده ها نیز از آن پیروی کنند.
در جمهوری اسلامی ایران مگر سازمان سینمایی به فیلم های غیر اخلاقی و خشن پروانه ساخت و نمایش می دهد که رده بندی سنی فیلم ها را برنامه ریزی و اجرا کند؟!
سازمان یا کسی که این طرح را داده،شناخت کافی از سینمای جهان و ایران نداشته است.متاسفانه اعضای شورای رده بندی سنی فیلم ها نیز به مسائل ساده نیز توجه نکرده اند.کافی بود یک مقایسه بین سینمای ایران،هالیوود و دیگر کشورهای صاحب سینما می انداختند!
در ایران،نه خانواده ها با این طرح آشنا هستند و اجرا می کنند،نه فرزندان از گفته والدین پیروی می کنند و نه می توان ماموری قلدر را مقابل در سینما نهاد تا گریبانگیری کند!لجبازی رییس سازمان سینمایی،مشاور اعظم و دیگر مدیران ریز و درشت، کار را بدتر از این خواهد کرد!این طرح تف سربالاست!
@nasrodinmolla