بعدی
like

انتشار شیوه نامه جدید نخستین جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)

‏. ‏(‏۵-‏آبان-‏۱۳۹۸)

شیوه نامه جدید نخستین جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) منتشر شد.

به گزارش آرت کافه، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان تمدید و علاوه بر مقاله نویسی، بخش های «دستاوردها و فعالیت مؤثر»، «پژوهش» و «ایده ‏های خلاقانه» نیز به بخش اصلی جشنواره اضافه شد.


فرهنگی  جشنواره ملی خط بریل فارسی  بریلفا  پوستر   شیوه نامه  کتابخانه ملی

در راستای تمدید مهلت جشنواره به سبب تماس ها و پیگیری های متعدد و افزودن بخش های جدیدی به جشنواره و درنتیجه تغییر نام آن از «نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر)» به «نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)»، پوستر و شیوه نامه جدید جشنواره ملی بریلفا از سوی کتابخانه ملی منتشر شد.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان تمدید شد و علاوه بر مقاله نویسی، بخش های «دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل»، «پژوهش در حوزه بریل» و «ایده ‏های خلاقانه در زمینه بریل» نیز به بخش اصلی جشنواره اضافه گردید.

همچنین، بخش مقاله نویسی صرفاً ویژه افراد نابینا و کم بیناست و شرکت در سایر بخش های جشنواره برای عموم آزاد است.

شیوه نامه جدید این جشنواره همراه با توضیح کامل بخش های اصلی و فعالیت های جنبی جشنواره و شرایط شرکت در آن در ادامه می آید

شیوه نامه جدید نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا)

مقدمه و تعریف
سازمان اسناد و کتابخانه ملی به سبب جایگاه ویژه بریل در تأمین نیازهای اطلاعاتی نابینایان، کاهش تدریجی استفاده از این خط در دو دهه اخیر بخصوص در ایران، توجه ویژه سازمان ‏ها و معاهدات بین ‏المللی بر حفظ، گسترش و رسمیت بخشی بیشتر به آن و نیز بازشناسی و معرفی خط بریل به جامعه، بر آن است تا نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) را برگزار نماید. در واقع، جشنواره خط بریل فارسی (بریلفا)، رخدادی ملی است جهت بررسی و ارزیابی جایگاه کنونی بریل فارسی، و فرصتی است برای ترسیم آینده ‏ای بهتر برای آن.
در این جشنواره علاقمندان می ‏توانند آثار خود را در چهار بخش «مقاله نویسی»، «دستاورد و فعالیت ‏مؤثر»، «پژوهش» و «ایده‏های خلاقانه» در حوزه خط بریل، براساس ضوابط و مواردی که در این شیوه نامه می ‏آید، تنظیم نموده و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. در اختتامیه جشنواره، نفرات برگزیده معرفی، و با اهدای جوایز نفیس تقدیر خواهند شد. همچنین، سازمان اسناد و کتابخانه ملی به تمامی ارسال کنندگان آثار، گواهی حضور در جشنواره اعطاء خواهد نمود و به آثاری که در فرآیند داوری و ارزیابی حداقل ۵۰ درصد امتیازات لازم را کسب نمایند، گواهی پذیرش اثر نیز تعلق خواهد گرفت.

بخش‏ های جشنواره
۱. مقاله نویسی به بریل
۲. دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل
۳. پژوهش در حوزه بریل
۴. ایده‏ های خلاقانه در زمینه بریل
شعار جشنواره
بریل؛ خطی سپید به وسعت دیدن

اهداف جشنواره
-حفظ و گسترش خط بریل فارسی
-آگاهی بخشی و فرهنگ سازی نسبت به خط بریل در جامعه
-ترویج، ترغیب و نهادمندسازی این خط در بین نابینایان ایران
-ایجاد توجه و حساسیت نسبت به بریل در دستگاه‏ های ذی‏ربط
-بازشناسی و توجه ویژه به ظرفیت حداکثری بریل در تأمین نیازهای اطلاعاتی افراد با آسیب بینایی
-و...
۱. مقاله نویسی به بریل
در این بخش افراد با آسیب بینایی در قالب محورهای کلی زیر، مقالات و نوشتارهای کوتاه خود را به صورت بریل ارسال می ‏نمایند. بخش مقاله نویسی در دو سطح «زیر ۲۰ سال» و «بالای ۲۰ سال» برگزار می‌ گردد. این بخش جشنواره صرفاً مختص افراد نابینا و کم بیناست.
۱.۱. محورهای کلی بخش مقاله نویسی
الف. راهکارهای کاهش شکاف اطلاعاتی بین نابینایان و سایر افراد با استفاده از خط بریل
ب. مناسب ‏ترین روش یکپارچه سازی دسترسی به منابع بریل و گویا با توجه به اقتضائات سیاستی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی
ج. آسیب شناسی نحوه آموزش بریل فارسی و روش‏ های استفاده از آن در مدارس نابینایان
۲.۱. شرایط ارسال مقالات
مقالات ارسالی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. مقاله به صورت بریل نوشته و ارسال شود.
ب. مقاله توسط فرد نویسنده و به صورت مستقیم (صرفاً با لوح و قلم، و یا ماشین تحریر بریل) نگارش یابد و به مقالاتی که با استفاده از چاپگرهای بریل از روی فایل متنی بینایی تهیه گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج. مقالات باید به صورت چکیده مبسوط بوده و تعداد واژگان هر مقاله برای زیر بیست سال تا ۷۰۰ کلمه، و بالای بیست سال تا ۱۲۰۰ کلمه می ‏باشد.
د. اطلاعات کلی شامل:
نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات، میزان و نوع آسیب بینایی، شماره تماس همراه، شماره تماس ثابت، شغل (اختیاری)، محل زندگی (اختیاری)، ایمیل (اختیاری) در ابتدای مقاله آورده شود.
ه. جهت سهولت در امر داوری و سایر فرآیندها، موارد بند «د» (اطلاعات کلی خواسته شده) یا در یک صفحه جدا قرار گیرد و یا بین اطلاعات کلی درج شده و بدنه اصلی مقاله حداقل دو خط فاصله گذاشته شود. همچنین، در آغاز مقاله، «محور مورد نظر» و بعد از آن با یک خط فاصله «عنوان» مقاله درج گردد. بین عنوان و متن اصلی نیز حداقل یک خط فاصله لحاظ شود.
و. در نگارش مقاله مواردی چون:
مقدمه و طرح بحث، انسجام در پردازش و تبیین موضوع، کاربردی بودن، عینی بودن موضوعات طرح شده، نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
ز. استفاده و درج بخش منابع و ماخذ، ضروری نیست، اما در صورت استفاده در داوری‏ها لحاظ خواهد شد. همچنین این بخش، جزء حجم کلی مقاله محسوب نمی ‏شود.
ح. در بالای هر صفحه، شماره صفحه ذکر شده و در انتهای مقاله نیز کلمه «پایان» درج گردد.
ط. هر نویسنده می ‏تواند حداکثر در هر یک از محورهای اعلام شده، یک مقاله و جمعاً سه مقاله به جشنواره ارسال کند.
ی. به مقالاتی که دارای بیش از یک نویسنده است، در صورت کسب رتبه صرفاً یک جایزه تعلق می‏ گیرد.
ک. دانش آموزان نابینا می ‏توانند علاوه بر محورهای کلی بالا، در موضوع ‏های:
-«چرا بریل مهم است؟»،
-«اگر بریل نبود»،
-و «کتاب بریل بهتر است یا گویا چرا؟»
نیز مقالات و انشاء ‏های خود را به بریل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
ل. سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مقالات برگزیده و شاخص را در ویژه ‏نامه جشنواره و بنام خود نویسنده یا نویسندگان منتشر می‏ کند.
م. جهت جلوگیری از پاک شدن احتمالی نقاط بریل و یا هرگونه آسیب دیگر، مقالات در قالب بسته بندی مناسب به دبیرخانه ارسال گردد.
۳.۱. داوری بخش مقاله نویسی
داوری مقالات در دو بخش صورت می ‏پذیرد:
الف. صحیح نویسی و رعایت رسم ‏الخط بریل (نبود قلم خوردگی و هرگونه ۶ نقطه، نبود اغلاط املایی، رعایت علائم ویرایشی و نگارشی و...)
ب. بخش محتوایی
در این بخش معیارهای مندرج در بند «و» (شرایط ارسال مقالات) لحاظ می‏ گردد.
* دبیرخانه جشنواره به مقالاتی که تمام یا بخش بیشتری از آن از روی مقالات یا نوشتارهای موجود کپی شده باشد، جهت داوری ترتیب اثر نخواهد داد.
* صرفاً مقالاتی در بخش محتوایی داوری خواهند شد که حداقل ۷۰ درصد امتیاز بخش الف (صحیح نویسی و رعایت رسم ‏الخط بریل) را کسب نمایند.
* در بخش رسم ‏الخط بریل، در مواردی که املاء یا شیوه ‏های نگارش مختلف وجود دارد، هر دو روش سازمان بهزیستی کشور (مرکز رودکی) و سازمان آموزش و پرورش استثنایی صحیح قلمداد می شود.
* سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ارزیابی بخش صحیح نویسی بریل از پیشکسوتان و کارشناسان این حوزه، و در داوری بخش محتوایی از ظرفیت ‏های علمی و پژوهشی کتابخانه ملی و نیز صاحب نظران حوزه نابینایان بهره خواهد برد.
۲. دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر در زمینه بریل
این بخش در دو محور برگزار می‏ گردد و برگزیدگان در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهند شد.
۱.۲. محورهای بخش دستاوردها و فعالیت ‏های مؤثر
الف. معرفی و تجلیل از شخصیت ‏های تأثیرگذار در بریل فارسی
در این قسمت افراد می ‏توانند رزومه ‏ای از فعالیت‏ ها و خدمات تأثیرگذار خود در زمینه بریل و امور مرتبط شامل:
آموزش، ترویج، ابداع و اختراع، فرهنگ سازی و هرگونه اقدام یا کار مؤثر دیگر را ارسال نمایند.
* ملاک ارزیابی در این بخش صرفاً رزومه فرد (مجموعه اقدامات و فعالیت ‏های وی) است و نه یک اقدام یا فعالیت خاص.
* دبیرخانه جشنواره نیز راساً بنابر ظرفیت‏ های خود در زمینه شناسایی و معرفی افراد تأثیرگذار در حوزه بریل فارسی تلاش خواهد نمود. اما رزومه‏ های ارسالی، در اولویت بررسی قرار خواهند داشت.
ب. خدمات، فعالیت‏ ها و دستاوردهای تأثیرگذار در حوزه بریل فارسی
در این قسمت شرکت ‏ها، نهادها، ان ‏جی ‏اوها و افراد می ‏توانند هرگونه فعالیت، دستاورد یا اقدام مؤثر خود در حوزه بریل و امور مرتبط با آن را در (۲۰۰۰-۷۰۰) کلمه شرح داده و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
۲.۲. روش ارسال و داوری آثار
الف. رزومه (محور اول) و یا شرح دستاورد، خدمت یا فعالیت مؤثر (محور دوم)، از طریق ایمیل یا به صورت پستی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ب. مشخصات کلی شرکت، مؤسسه، ان‏ جی ‏او یا فرد شرکت کننده در جشنواره، به رزومه فعالیت‏ ها یا شرح دستاورد ارسالی پیوست شود.
ج. مستندات لازم اعم از گواهی کارهای انجام شده، گواهی اختراع یا ابداع، تقدیرها و هرگونه مستندات دیگر مرتبط با رزومه یا شرح دستاورد به پیوست ارسال گردد.
د. دبیرخانه جشنواره در پروسه داوری آثار، در صورت نیاز به مستندات دیگر، مراتب را به صاحب رزومه یا دستاورد اعلام خواهد نمود. صاحب اثر باید حداکثر ظرف یک هفته مستندات لازم را جهت تکمیل فرآیند داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
ه. به موارد مطروحه در رزومه یا شرح دستاوردها و فعالیت‏ هایی که هنوز عملیاتی نشده و در حد ایده یا آغاز کار است در داوری این بخش (دستاوردها و فعالیت‏ های مؤثر) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. پژوهش‏ در حوزه بریل
در این بخش پژوهشگران می‏ توانند پژوهش ‏های انجام شده خود را در حوزه بریل در چهار بخش: «کتاب»، «مقاله»، «رساله و پایان نامه» و «طرح پژوهشی» به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. برگزیدگان در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهند شد.
۱.۳. شرایط ارسال آثار پژوهشی
الف. صرفاً کتاب‏ هایی که تا آبان ۱۳۹۸ چاپ و منتشر شده باشند، داوری می ‏گردد و به کتاب‏ های در حال چاپ، آماده چاپ و... ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب. باید حداقل یک نسخه از کتاب برای داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ج. مقالات باید در یکی از مجلات داخلی اعم از (مجلات عمومی، مجلات علمی-تخصی، علمی-ترویجی و یا علمی- پژوهشی) و مجلات خارجی تا پایان آبان ۱۳۹۸ چاپ یا منتشر شده و یا گواهی پذیرش (اکسپت) آن صادر شده باشد.
* مقالات ترجمه شده نیز در جشنواره داوری می‏ شود.
د. مقاله به صورت پستی و یا ایمیل همراه با مشخصات نویسنده و مشخصات مجله، و در صورت امکان آدرس الکترونیک دسترسی به مقاله برای دبیرخانه ارسال گردد.
ه. صرفاً پایان نامه ‏ها و طرح ‏های پژوهشی که تا شهریور ۱۳۹۸ پایان یافته ‏اند، داوری خواهد شد.
و. باید طرح یا پایان ‏نامه موردنظر همراه با گواهی اتمام و یا گواهی دفاع پایان ‏نامه به صورت پستی یا الکترونیک به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
ز. هر یک از آثار ارسال شده (کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله و طرح پژوهشی) توسط دو داور بررسی شده و ملاک ارزیابی، متوسط نمره داوری خواهد بود.
۴. ایده‏ های خلاقانه در زمینه بریل
در این بخش افراد می‏ توانند متناسب با نیازهای جامعه هدف و نارسایی ‏ها و آسیب ‏های موجود در زمینه بریل و ظرفیت ‏های آن از قبیل:
«بریل و فناوری»، «شیوه ‏های تندخوانی بریل»، «روش ‏های آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در زمینه بریل»، «استفاده از ظرفیت بریل در زندگی روزمره» و...، ایده ‏های خود را در ۳۰۰۰-۱۰۰۰ کلمه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. پس از داوری در اختتامیه جشنواره، ایده‏ های برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.
۱.۴. شرایط ارسال ایده
الف. طرح ایده به همراه مشخصات کلی صاحب ایده، به دبیرخانه جشنواره از طریق ایمیل یا به صورت پستی ارسال گردد.
ب. جشنواره، ایده‏ های برتر و مناسب را به نام خود صاحب ایده جهت اجرایی سازی به سازمان‏ ها، مؤسسات، شرکت ‏ها یا ان‏ جی ‏او مربوطه، معرفی و منعکس خواهند نمود، اما در مورد اجرایی شدن و سازوکارهای بعدی آن مسئولیتی بر عهده جشنواره و سازمان اسناد و کتابخانه ملی نخواهد بود.
فعالیت‏های جنبی جشنواره
الف. نشست‏های تخصصی در حوزه بریل
در راه بررسی ظرفیت‏ ها، فرصت‏ ها و چالش ‏های بریل فارسی، شناسایی مشکلات پیش ‏روی آن و ارائه راهکار، طرح و بررسی پیشنهادات بدیل در این زمینه، در طول برگزاری جشنواره نشست ‏های تخصصی و سیاستی با حضور مسئولین، صاحب ‏نظران و کارشناسان این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.
عنوان، موضوع و تاریخ هر یک از این نشست ‏ها متعاقباً اطلاع رسانی می‏ گردد.
ب. نمایشگاه‏ تخصصی در حوزه بریل
همزمان با اختتامیه جشنواره، نمایشگاهی از آثار ارسالی و نیز سایر دستاوردهای موجود و فعالیت ‏های انجام شده در حوزه بریل برگزار خواهد شد. سازمان ‏ها، مؤسسات، شرکت‏ ها و ان‏ جی ‏اوها جهت حضور در نمایشگاه و کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی‏ های لازم می ‏توانند از راه ‏های ارتباطی موجود با دبیرخانه جشنواره تماس حاصل نمایند.
تاریخ ‏های مهم
آخرین مهلت ارسال آثار
۳۰ آبان ۱۳۹۸
اختتامیه
۲۶ آذر ۱۳۹۸
راه ‏های ارتباط با جشنواره
شماره تماس: ۸۱۶۲۲۸۸۵-۰۲۱
پست الکترونیکی: [email protected]
آدرس پستی:
بزرگراه حقانی-غرب به شرق-بعد از مترو حقانی-بلوار کتابخانه ملی-ساختمان کتابخانه ملی-دبیرخانه حوزه ریاست، جشنواره ملی (بریلفا)، کدپستی: ۱۵۳۸۶۳۳۳۱۱.
@nasrodinmolla