بعدی
like
در جلسه شوراى نظارت بر صدا و سیما مطرح شد:

تعطیلی برنامه هایی نظیر «نود» از اختیارات سازمان صداوسیماست!

‏. ‏(‏۱۶-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

شوراى نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد سازمان صداوسیما ضمن مدیریت صحیح سرمایه های انسانی خود و استفاده مطلوب از تهیه کنندگان و مجریان باسابقه، زمینه حضور استعدادهای نو و جوان را هم فراهم آورد.

به گزارش آرت کافه به نقل از خانه ملت، چهارصد و شصتمین جلسه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه با محوریت برنامه هایی نظیر «نود» و تعطیلی آنها برگزارشد.


رادیو تلویزیون شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برنامه نود  مجلس

در این جلسه مرتضی میرباقری معاون سیما درباره برنامه های تلویزیون به ارائه گزارش به اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما پرداخت که طبق این جلسه اعلام شد تعطیلی برنامه هایی نظیر «نود» از اختیارات سازمان صداوسیماست.

در همین رابطه در اطلاعیه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اعلام شد:شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در جلسه ۴۶۰ دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۶ پس از بررسی بعضی موضوعات مطرح شده پیرامون بعضی از برنامه های صدا و سیما با حضور معاونین سیما و اداری و مالی و منابع انسانی و مدیران مربوطه سازمان صداوسیما تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت:

۱ـ تعطیلی یا تعلیق هر یک از برنامه های صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.

۲ـ شایسته است درمورد برنامه های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد.

۳ـ شایسته است سازمان صداوسیما ضمن مدیریت صحیح سرمایه های انسانی خود و استفاده مطلوب از تهیه کنندگان و مجریان باسابقه، زمینه حضور استعدادهای نو و جوان را هم فراهم آورد.

۴ـ در تهیه و تولید برنامه های مشارکتی با ارزش افزوده شایسته است سازمان صداوسیما سعی کند در جذب منابع مالی برای برنامه های خود بر دو اصل شفافیت و پایدار بودن تأکید بیشتری داشته باشد و متناسب با درآمدهای واقعی نسبت به تولید برنامه های مختلف تعهد ایجاد کند.