بعدی
like

تبعیض غیر قابل اغماض در اکران فیلم ها!

‏. ‏(‏۱۳-‏خرداد-‏۱۳۹۸)

شورای صنفی نمایش باید دلایل استثنایی که برای فیلم های محمدرضاصابری،یکی از اعضای شورای صنفی نمایش قائل شده است را برای رسانه ها شرح دهد.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:اکران فیلم ها که موضوعی ساده در تمام جهان است،به معضلی غیر قابل حل در سینمای ایران تبدیل شده است.شورای صنفی نمایش فیلم و شورایعالی اکران نیز، نه تنها نتوانسته اند این مشکل را حل یا کم کنند،بلکه بر دامنه آن نیز افزوده اند.
یکی از مشکلات اکران فیلم،تبعیض و اعمال قدرت برخی از اعضای شوراست.به عنوان مثال شورای صنفی نمایش دستور به پایان اکران نوروزی داده، اما فیلم «پیشونی سفید۳» مستثنا شده و می تواند به اکرانش ادامه دهد! یا اینکه این شورا دستور به تعطیلی سینماها در روز قیام پانزده خرداد تا ساعت ۱۷عصر داده، ولی فیلم «شبی که ماه کامل شد» برای سانس های قبل از ۱۷ بلیت فروشی می کند! مگر قانون قرار نیست برای همه یکسان باشد؟!
پخش کننده هر دو فیلم ذکر شده محمدرضا صابری است که عضو شورای صنفی نمایش است!آیا حضور وی در این شورا باعث شده که برایش تبعیض قائل شوند یا دست هایی پشت پرده وجود دارند که خط بطلان روی هر قانون و آیین نامه ای می کشند؟
وقتی غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش مصوبات این شورا را رسانه ای می کند،چرا باید چنین تخلف های بزرگی انجام شود؟اگر قرار بود و هست تا استثنایی برای فیلم ها قائل شوند،چرا شورای صنفی شفاف اعلام نمی کند؟
امروز با وجود چشم های تیزبین خبرنگاران و انبوه سایت ها و کانال های خبری،دیگر نمی توان زیرآبی رفت!هر ترفندی که شورای صنفی نمایش یا هر نهاد دیگری بزند،خبرنگاران سر بزنگاه گریبان آنان را گرفته و رسوای جهان شان می کنند.
شورای صنفی نمایش باید دلایل استثنایی که برای فیلم های محمدرضاصابری،یکی از اعضای شورای صنفی نمایش قائل شده است را به صورت شفاف،همان گونه که رییس سازمان سینمایی بارها تکرار کرده و می کند، برای رسانه ها شرح دهد.باید بگویند حضور محمدرضاصابری پخش کننده فیلم های«پیشونی سفید۳» و «شبی که ماه کامل شد» در شورای صنفی نمایش موجب تبعیض شده یا کسی از جایی فشار آورده تا پا روی قانون گذاشته شود؟!
اولین اقدام این است که به اکران «پیشونی سفید۳» پایان داده و سانس های «شبی که ماه کامل شد» که در ساعات ممنوعه است را بردارند.
در غیر این صورت،با وجود ادعاهای مسوولان سینمایی و اعضای شورای صنفی نمایش که می گویند مافیای اکران وجود ندارد،همگان به این باور حتمی خواهند رسید که مافیای اکران وجود دارد و بسیار هم قدرت دارد،به گونه ای که پا روی قانون و مصوبات می گذارند!


یادداشت سیدرضااورنگ محمدرضاصابری پیشونی سفید شبی که ماه کامل شد