بعدی
like

فروش سر فرعون در حراجی لندن

‏. ‏(‏۱۳-‏تیر-‏۱۳۹۸)

سر فرعون ۹ ساله مصر در حراجی لندن پنج میلیون پوند فروخته شد.

به گزارش آرت کافه،مجسمه سر توت‌عنخ‌آمون، یازدهمین فرعون مصر باستان با وجود مخالت های قاهره روز پنجشنبه در حراجی لندن به قیمت پنج میلیون پوند فروخته شد.


فرهنگی توت‌عنخ‌آمون   فرعون  مصر باستان   قاهره   حراجی لندن

مقامات مصر پیشتر با فروش و به حراج گذاشتن این مجسمه مخالفت کرده و خواستار تحقیق در باره نحوه خروج آن از کشورشان شده بودند.