بعدی
like

بلیت نیم بهای سینما ارزانی خودتان باد!

‏. ‏(‏۲۲-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

سینمای ایران را کشتید تا خودتان زنده بمانید و در عرصه بی صاحب بتازید و به زمین و زمان پیش چشم مسوولان بی مسوولیت سینمای ایران فخر بفروشید!

آرت کافه:ملانصرالدین:چرا برخی از مدیران و صاحبان سرمایه در سینما فکر می کنند باید به مردم محترم و سینمادوست توهین کرده و صدقه بدهند؟!اکثر علاقه مندان سینما عزت نفس دارند و هرگز چشم به دست این و آن ندارند،به خصوص علاقه مندان واقعی سینما.
سال هاست که سالن های سینمای ایران از حضور عاشقان سینما محروم است،عاشقانی که در سرما و گرما و گرفتاری نداری،عاشقانه خود را به معشوق شان می رساندند و دیدار تازه می کردند.
هرگز ندیده، نمی بینم و نخواهم دید که عاشق سینمایی چشم به صدقه داشته باشد.آنان مردان و زنان عاشقی هستند که سینما را به خاطر سینما دوست دارند،نه بلیت های نیم بها یا مجانی.
برای عاشقان سینما مرگ بهتر از آن است تا اینکه کسی به آنان سینما را صدقه دهد!
آنانی که هنگام اعلام بلیت مجانی یا نیم بها خود را به مقابل گیشه های سینما می رسانند یا فضای مجازی را اشغال می کنند،کوچک ترین علاقه ای به سینما نداشته و فقط تلاش می کنند از موقعیت پیش آمده بهره کافی و وافی ببرند.
محال است عاشق سینما را در صف های صدقه ببینید،این عاشقان حاضرند کلیه خود را بفروشند تا بلیت سینما تهیه کنند،اما هرگز ننگ صدقه را نپذیرفته و نمی پذیرند!
بلیت های نیم بها و مجانی سینما ارزانی کسانی باد که این طرح را ریخته و پیاده کرده اند.طراحان و اجرا کنندگان این طرح کسانی هستند که مردم را به جای مخاطب و حامی سینما در شکل اسکناس های رنگین می بینند!هرگز به مخاطب احترامی نگذاشته و نمی گذارند.
سینمای ایران را به روز سیاه نشانده اند،بعد به یمن این سیاه روزی روز سینما را بهانه قرار داده و صدقه می دهند!
شرم چیز خوبی است و نجات دهنده جهان،اما صد حیف که عده ای گستاخی را بلعیده و شرم را قی کرده اند!
آن قدر گستاخ هستند که این صدقه را توسط رسانه های آگاه و ناآگاه بارها و بارها منتشر کرده و بابت این کار، گردن غرور برافراشته و احساس آقایی کاذب می کنند!صدقه جاروجنجال می خواهد؟بوق و کرنا می خواهد؟!معلوم است که این صدقه دادن با نیت خیر انجام نشده و پشت آن نیات شری وجود دارد،وگر نه آن را در بوق و کرنای کرکننده نمی دمیدند!
به جای صدقه دادن،بخشی از سرمایه های عظیم ، مفت ، شبهه دار و مشکوکی را که بابت تولید و عرضه فیلم های کثیف و سخیف به دست آورده و می آورید،خرج سینمای مظلوم ایران کنید تا احیا شده و در جایگاهی که شایسته آن است قرار بگیرد،اما این کار را نکرده و نمی نمی کنید،زیرا احیای سینما و بالا رفتن سطح توقع مخاطبان،یعنی مرگ خودتان و شما مرگ را دوست نداشته و ندارید!
سینمای ایران را کشتید تا خودتان زنده بمانید و در عرصه بی صاحب بتازید و به زمین و زمان پیش چشم مسوولان بی مسوولیت سینمای ایران فخر بفروشید!


یادداشت ملانصرالدین سینمای ایران عشق سینما بلیت مجانی

@nasrodinmolla