بعدی
like

رقابت ۱۷ فیلمنامه‌ در بخش مسابقه جشنواره ملی «نماز و نیایش»

‏. ‏(‏۴-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

۱۷ فیلمنامه کوتاه در دو بخش آزاد و اقتباسی در بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» رقابت می‌کنند.

به گزارش آرت کافه، هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» متشکل از: انسیه شاه‌حسینی، اسماعیل براری و مهدی عظیمی از بین ۲۳۹ فیلمنامه رسیده به دبیرخانه جشنواره تعداد ۱۷ اثر را برای رقابت در بخش نهایی برگزیدند.


سینما جشنواره ملی  نماز و نیایش  انسیه شاه‌حسینی  اسماعیل براری   مهدی عظیمی قم

۱۴ فیلمنامه کوتاه دربخش آزاد و ۳ فیلمنامه در بخش اقتباسی در این دوره جشنواره با هم رقابت خواهند کرد.

هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» از نهم تا دوازدهم اردیبهشت ۹۸ در قم برگزار خواهد شد.