بعدی
like

ماندگارترین صدا

‏. ‏(‏۶-‏خرداد-‏۱۳۹۸)

نسل جدید دوبلورهایی که وارد این حرفه شده اند،هرگز نتوانسته و نمی توانند جای بزرگان را پر کنند،زیرا درسی را که باید از صداهای ماندگار بگیرند،نگرفته و نمی گیرند.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:صدای خوب نعمت است،برخی می توانند از این نعمت خداداد استفاده کرده و دیگران را نیز از آن بهره مند کنند،بعضی هم نمی توانند و صدا در دایره تنگ حنجره شان می ماند تا رنگ سکوت بگیرد.
مرحوم پرویز بهرام از کسانی بود که قدر صدای خویش را دانست وآن را به اوج رساند،صدایی که همواره در گوش دل ها طنین انداز بود و خواهد بود.صدای ماندگار در ایران همیشه بود و هست،اما بی شک ماندگارترین،صدای غیر قابل تکرار پرویز بهرام بود و هست.
اکثر افراد جامعه صدای این هنرمند بزرگ را با «جاده ابریشم» در خاطر دارند،اما آنانی که از دور و نزدیک دستی بر آتش تئاتر،سینما و تلویزیون دارند آن را با«اتللو»ی سرگی پاندارچوک به یاد می آورند،صدایی که اتللو را در ایران ماندگار کرد.
زنده یاد پرویز بهرام به خاطر ویژگی صدای استثنایی اش،همواره به جای بزرگان بی تکرار تئاتر و سینمای جهان حرف زده است،بزرگانی مانند:اورسن ولز،چارلز بیکفورد، لارنس اولیویه،جیمز میسون،فردریک مارچ،رابرت تیلور،پیتر یوستینوف،ایو مونتان و....
هرکدام از این بازیگران بزرگ در تاریخ سینما بر بالاترین جایگاه ایستاده اند . صدای پرویز بهرام در دوبله های بی نظیر و حرفه ای گذشته ایران، به آنان جلوه ای دیگر داد.
از حنجره طلایی پرویز بهرام و هنرمندانی مانند او،بسیار کار گرفته شد،اما از دانش و توانایی آنان،سینمای ایران و تلویزیون چقدر بهره بردند؟به جرات می توان گفت هیچ،زیرا برای شان هنر دوبله مهم نبود،فقط می خواستند از این صداهای دوست داشتنی استفاده کنند و کردند.
چند کلاس و کارگاه برگزار کردند تا این استادان،هنر و تجربه خویش را در اختیار هنرجویان جوان قرار دهند؟کدام دانشگاه به آنان کرسی تدریس داد تا دانشجویان هنر از توانایی و هنر آنان استفاده ببرند؟!
صداهای ماندگار ایران،یکی یکی رفتند،بدون اینکه از آنان درسی گرفته شود.تنی چند از این بزرگان هنوز در قید حیات هستند و با وجود کهولت سن،عاشقانه کار دوبله را انجام می دهند،اما از دانش آنان نیز استفاده ای نشده و نمی شود.اگر بهره برده بودند،در هنر دوبله ایران این شکاف بزرگ ایجاد نمی شد.
نسل جدید دوبلورهایی که وارد این حرفه شده اند،هرگز نتوانسته و نمی توانند جای بزرگان را پر کنند،زیرا درسی را که باید از صداهای ماندگار بگیرند،نگرفته و نمی گیرند.
خدا بیامرزد پرویز بهرام و دیگر بزرگان هنر دوبله را و حفظ کند هنرمندانی که هنوز در قید حیات هستند و عاشقانه به کار خود عشق می ورزند.