بعدی
like

چاره کار خبرنگاران وحدت است،نه کثرت

‏. ‏(‏۲۰-‏آذر-‏۱۳۹۸)

تنها راه و بهترین کار برای تغییر محل سینمای اهالی رسانه این است که هفته آینده وقتی ثبت نام خبرنگاران برای دریافت کارت جشنواره آغاز می شود،هیچ کس به این کار اقدام نکند تا زمانی که سینمای اهالی رسانه را تغییر داده و به برج میلاد منتقل کنند.

آرت کافه-مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر: امسال هم پردیس ملت سینمای اهالی رسانه خواهد بود.


یادداشت ملانصرالدین جشنواره فیلم فجر سینما مسعودنجفی خبرنگاران برج میلاد پردیس ملت

ملانصرالدین:دوستان رسانه ای اینجانب که بیشترشان از نسل جدید این حوزه شریف هستند،بارها درخواست کردند و حتی کمپین راه انداختند تا محل سینمای اهالی رسانه تغییر کرده و از پردیس ملت دوباره به برج میلاد برگردد،اما برنگشت،می دانید چرا؟ چون یکدلی وجود ندارد.
علی رغم اینکه تقریبا اکثریت خبرنگاران حوزه سینما خواستار این تغییر بودند،دبیر و مدیران جشنواره برای حرف آنها تره هم خرد نکردند،زیرا برای مسوولان جشنواره مهم نیست خواست خبرنگاران چه باشد و فقط آنان را تا زمانی که تاریخ مصرف شان تمام نشده حرمت می گذارند،برای آنان مهم زد و بند های پشت پرده است.مدیران جشنواره از خود اختیاری ندارند،زیرا امروز پول حرف اول و آخر را در سینمای رو به موت ایران می زند.
مدیران سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر و غیره،مزه دهان برخی از خبرنگاران را فهمیده اند و می دانند که جمع آنان،حتی با یک وعده سرخرمن و غیرواقعی نیز به فرد تبدیل می شود.وقتی بعضی از خبرنگاران برای دریافت کارت جشنواره هجوم می برند و سرودست می شکنند،فکر می کنید دبیر جشنواره و دیگر مدیران حاضرند به حرف این عده گوش دهند؟هرگز!
خبرنگاران باید عزت خود را حفظ کنند و به خاطر کارت جشنواره و چند فیش غذا نباید مقابل هم قرار گرفته و دو دسته بشوند.اگر با کارت جشنواره و چند فیش وسوسه نشوند و وحدت را حفظ کنند،محال است دبیر جشنواره یا مدیر دیگری به خود جرات دهد و توانایی داشته باشد برخلاف حرف و خواست خبرنگاران تصمیمی بگیرد.
وقتی برخی از خبرنگاران از خود ضعف نشان داده و باعث متلاشی شدن جمع اهالی رسانه می شوند،مدیران هم جرات می کنند هر کاری که دوست دارند انجام دهند.خبرنگار باید قوی باشد و از خود ضعف نشان ندهد تا حرفش پیش باشد.همیشه از خودمان ضربه خورده ایم تا دیگران،خودکرده را تدبیر نیست!
آنانی که کمپین راه انداختند و مخالفت خود را با پردیس ملت اعلام کردند،این را بدانند که چاره کار بسیار ساده است،تنها راه و بهترین کار برای تغییر محل سینمای اهالی رسانه این است که هفته آینده وقتی ثبت نام خبرنگاران برای دریافت کارت جشنواره آغاز می شود،هیچ کس به این کار اقدام نکند تا زمانی که سینمای اهالی رسانه را تغییر داده و به برج میلاد منتقل کنند.اگر چنین کردید و اتحاد را حفظ کردید،مطمئن باشید به هر قیمتی شده به درخواست شما عمل می کنند،اما اگر وسوسه دوباره کار دست تان داد و برای ثبت نام هجوم بردید،آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه!
از مسعود نجفی نیز دلخور نشده و کینه اش را به دل نگیرید،چون وظیفه او اعلان سیاست هاست.
@nasrodinmolla