بعدی
like

نویسندگان علمی – تخیلی در «تیم سرخ» ارتش فرانسه

‏. ‏(‏۳۰-‏تیر-‏۱۳۹۸)

به گزارش آرت کافه به نقل از بی.بی.سی،ارتش فرانسه «تیم سرخ» متشکل از نویسندگان علمی - تخیلی تشکیل داده است تا بتوانند تهدیدات احتمالی آینده را تصور کنند.


فرهنگی بیبیسی ارتش فرانسه   تیم سرخ    نویسندگان علمی   تخیلی

بنابر آخرین گزارش آژانس نوآوری دفاع، نویسندگان داستان‌های علمی - تخیلی سناریو‌هایی از تخریب و نابودی به ذهن‌شان می‌رسد که هرگز به فکر برنامه‌ریزان استراتژیک ارتش نمی‌رسد.

در این گزارش آمده : فعالیت این گروه فوق‌سری است و در جنگ بر ضد عناصر مخرب بسیار مهم است.

این اقدام فرانسه به منظور نوآوری‌هایی در عرصه‌ٔ دفاعی است.