بعدی
like

عموجان، سر جدتان با کورش کاری نداشته باشید!

‏. ‏(‏۲۸-‏تیر-‏۱۳۹۸)

عموجان،امیدواریم هزاران سال زنده باشید و هزاران بار بنیاد فارابی با دستور مستقیم و غیر مستقیم رییس سازمان سینمایی دفتر تولیدتان را گسترش دهد!اما سر جدتان با کورش و کورش های این مملکت و مردم کاری نداشته باشید!

آرت کافه:مسعود جعفری‌جوزانی: امیدوارم قبل از مرگ «کوروش» را بسازم!


سینما مسعود جعفری‌جوزانی   کوروش  هالیوود بنیاد فارابی سازمان سینمایی   جاده های سرد    شیرسنگی

ملانصرالدین: عموجان،چرا گیر داده اید به کورش مادر مرده؟دست از سر این مرد بزرگ که مایه افتخار ایران است بردارید،بگذارید همانجا که آرمیده راحت تا روز قیامت بیارامد،چرا می خواهید آرامشش را بهم زده و بقایای پیکرش را در گور بلرزانید؟
می دانیم که اگر بخواهید «کورش» را بسازید پول فراوانی از کیسه سوراخ دولت نصیب شما و جیب تان خواهد شد!شاید هم دوباره فارابی از بیت المال مردم پول کلانی به شما داد تا دفتر تولیدتان را گسترش دهید!اماعموجان ساخت فیلم درباره کورش کبیر و دیگر بزرگان ایران زمین،کار شما و بزرگ تر از شما هم در ایران نیست.درباره هر بزرگی که در ایران فیلم ساخته شد،به جای ارتقای جایگاه آن بزرگوار،از عرش به زیرش آوردند و تاثیر بد روی مخاطب گذاشته شد.یادتان رفته با ساخت آن فیلم های ضعیف چه بلایی سر بزرگ مردانی چون شهید چمران و جهان پهلوان تختی آوردند؟
ساخت فیلم درباره کورش،بزرگان ایران زمین و حتی دلاوران دوران دفاع مقدس را باید به دست با کفایت کارگردانان توانمند هالیوودی سپرد تا جایگاه بزرگ مردان و بزرگ زنان این سرزمین پهناور را ارتقا داده و به درستی و زیبایی به مردم نشان دهند تاریخ کهن و معاصر ایران چه بزرگانی داشته و دارد.
عموجان،امیدواریم هزاران سال زنده باشید و هزاران بار بنیاد فارابی با دستور مستقیم و غیر مستقیم رییس سازمان سینمایی دفتر تولیدتان را گسترش دهد!اما سر جدتان با کورش و کورش های این مملکت و مردم کاری نداشته باشید،بگذارید مردم شما را با فیلم های «جاده های سرد» و «شیرسنگی» به یاد آورند.
آنچه نوشتیم و می نویسیم به صلاح شما،همکاران تان و فرهنگ و سینمای ایران است.