بعدی
like

پدیده آشنای سوراخ،سوژه ناب و مهم یک فیلم سینمایی!

‏. ‏(‏۱۱-‏دی-‏۱۳۹۸)

نمی دانم کارگردان و تهیه کننده فیلم «زیر نظر»، دانش و سواد سوراخ شناسی شان روی صفر یا زیر صفر است که از روی ندانم کاری خواسته اند پدیده منحصر به فرد و آشنای سوراخ را به ایرانیان سوراخ شناس،بشناسانند

آرت کافه-ملانصرالدین:در تمام ممالک عالم،هیچ قومی به اندازه ایرانی جماعت با واژه سوراخ و خود سوراخ آشنا نبوده،نیست و نخواهد بود.آشنایی ایرانیان با پدیده سوراخ بسیار کهن است،یعنی زمانی که کمتر بنی بشری روی زمین جولان می داد!برای همین در ادبیات عام و خاص ایرانی از واژه مهم سوراخ بسیار استفاده شده است.نمونه های مهم آن:«سوراخ دعا را گم کرده » و «آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود» است . کمتر ایرانی خالصی پیدا می شود که با این ضرب المثل های سوراخی آشنا نباشد!
برخی از ایرانیان چنان در این زمینه مهارت دارند که حتی با چشم بسته و ذهن خراب نیزمی توانند وارد تنگ ترین و تاریک ترین سوراخ ها شده و پرچم خود را در دل آنها به اهتزاز در آورند!
کار اصلی بسیاری از مردم ایران، مدیران،هنرمندان و سینماگرانش ، موش دوانی است و از این راه به سودهای کلان و مقام های بالای نیز رسیده و می رسند! به خاطر همین است که انواع سوراخ را خوب می شناسند!اگر مسابقه موش دوانی در جهان و المپیک برگزار نمی شود،به دلیل خوی انحصارگری ایرانیان است که به هیچ وجه دوست ندارند چنین مسابقه مهم و کار راه اندازی در جهان نیز رایج شود،زیرا اگر در ممالک دیگر نیز ساری و جاری شود،حرفه مهم و کارساز موش دوانی از انحصار ایرانی جماعت خارج شده و به دست بیگانگان می افتد!اگر چنین اتفاق شومی بیفتد،ممکن است خارجی جماعت نیز هوس کند در کار ایرانیان موش دوانی کند!
این فقط ایرانی های با کفایت و درایت هستند که می توانند به دم موش جارو ببندند و با هنرمندی وارد هر سوراخی که دل شان خواست بکنند!
نمی دانم کارگردان و تهیه کننده فیلم «زیر نظر»، دانش و سواد سوراخ شناسی شان روی صفر یا زیر صفر است که از روی ندانم کاری خواسته اند پدیده منحصر به فرد و آشنای سوراخ را به ایرانیان سوراخ شناس،بشناسانند،یا کلا با انواع سوراخ مشکل دارند که این پدیده را سوژه بکر فیلم شان کرده اند!شاید هم از یک سوراخ چند بار گزیده شده اند که نسبت به آن کینه شتری پیدا کرده اند! البته شنیده ایم هدف سازندگان این فیلم نوعی سوراخ درمانی برای تماشاگران انگشت شماری است که بیماری و عقده کمبود سوراخ را دارند!به نظر نگارنده این سوراخ درمانی،نه تنها جواب نمی دهد،بلکه باعث تشدید این بیماری نادر نیز خواهد شد!
به احتمال زیاد اعضای شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش نیز دچار چنین مشکلی بوده اند که اجازه ساخت و نمایش به این فیلم سوراخ محور داده اند!
باید برای این عزیزان یک بار دیگر تکرار و در پی آن تاکید کرد:آقایان و بانوان عزیز،مردم ایران اگر خالق سوراخ نباشند،اما بی شک اولین کاشف آن هستند.مضرات و فواید آن رانیز به خوبی می شناسند و می دانند کجا و کی از آن استفاده کنند که مفید فایده بوده و سود بیشتری داشته باشد!
ایرانی جماعت با انواع سوراخ های ریز ، درشت ، تنگ ، گشاد،تاریک،نیمه تاریک و حتی روشن، آشنایی کامل دارد،اگر کسی آشنایی نداشته باشد،مطمئنا باید به عقلش شک کرد و مجنونش دانست!
حوزه هنری نیز که با انواع سوراخ آشنایی کامل دارد و با چم و خم و سیاست آن نیز انس دیرین دارد و شیرین.در کار فیلم سوراخ نشان «زیر نظر» موش دوانی کرده و اجازه اکران به این فیلم سوراخ دار نداده و نمی دهد!اصولا در کار هر فیلمی کنکاش و موش دوانی می کند،البته این موش دوانی سازمان سینمایی حوزه هنری منحصر به فیلم ها نمی شود،هر جا لازم باشد،از جمله در دیوار پر از سوراخ موش سازمان سینمایی این مسابقه مهیج را بر پا کرده و می کند!
@nasrodinmolla