بعدی
like
محمد آفریده:

نقش سازمان سینمایی از دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است

‏. ‏(‏۱۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

متاسفانه نقش سازمان سینمایی مدت هاست از نقش دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است و بازیگران دیگری که اهداف و مقاصد دیگری در سر دارند تصمیم گیران مهم تری شده اند.

به گزارش آرت کافه:مشکل اکران فیلم ها در سینماهای ایران با وجود داشتن فرمولی ساده،همچنان برای تهیه کنندگان و وزارت ارشاد دردسر آفرین است.عده ای عقیده دارند باندهای سینمایی همه چیز را در اختیار دارند و با نفوذ خویش اکران سینمای ایران را در دست گرفته و به دیگران اجازه عرض اندام نمی دهند.وزارت ارشاد نیز در این زمینه موضعی خنثی و انفعالی دارد.پیرامون این موضوع نظر محمد آفریده تهیه کننده و مدیر سینمایی را جویا شده ایم که می خوانید:


سینما محمد آفریده سازمان سینمایی وزارت ارشاد اکران سینمادار

چه راهکاری برای رعایت اکران عادلانه فیلم ها وجود دارد؟
-سینما یک مجموعه بهم پیوسته است و برای تعین راهکار هر بخش، باید همه سینما را در همه بخش های آن فهمید و بررسی کرد. اول از همه ما نیاز به یک سازمان سینمایی آگاه ، قدرتمند و متواضع که توانایی مرجعیت در حوزه خود را داشته باشد، داریم . متاسفانه نقش سازمان سینمایی مدت هاست از نقش دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است و بازیگران دیگری که اهداف و مقاصد دیگری در سر دارند تصمیم گیران مهم تری شده اند.

چرا وزارت ارشاد قاطعانه با سینماداران درخصوص اکران ناعادلانه فیلم ها برخورد نمی کند؟
-برای برخورد قاطعانه، ما نیاز به شناخت و تبیین درست ضوابط و قوانین با توجه به مقتضیات شرایط روز را داریم. متاسفانه بسیاری از سازمان ها و مراکز و نهادهای ما، نه بروز هستند و نه نیازی به آن احساس می کنند. نگاه عادلانه با ضوابط و قوانین و برخوردهای عادلانه شکل می گیرد.

به نظر شما چرا از۳۲ دفتر پخش فیلم تعداد معدودی فعال وبقیه بیکارند؟
-در اکثر کشورهای صاحب سینما، ما پخش کننده های قوی و بزرگ، پخش کننده های ضعیف و پخش کننده های مستقل داریم ،این طبیعت شرایط صنعت سینماست، اما در همه این کشورها برای مدیریت فرهنگی و هنری تولیدات و حمایت از آثار مستقل و تجربه های متنوع و ناب سینمایی، ضوابطی محکم و قانونمند بر همه پخش کننده ها جاری و ساری است. در این قوانین هر پخش کننده به میزان حضور گسترده اش در سینما، نسبت به نقش خود در کل حمایت از سینما مسوولیت پذیرتر است.

چرا وزارت ارشاد براساس تاریخ صدورپروانه نمایش، فیلم ها را به نوبت اکران نمی کند؟
-دوباره تاکید می کنم ما بیش از هرچیز نیاز به ضوابط و قوانین قوی و محکم و عادلانه و به روز داریم.این قوانین محکم و عادلانه نیاز به وزارتخانه ای قدرتمند دارد که باید اکثر تصدی گری اش را تعطیل و نقش اصلی خود را که با حضور متولیان اصلی شکل می پذیرد و آن نظارت است، به خوبی ایفا کند.
@nasrodinmolla