بعدی
like

احترام مسعود جعفری جوزانی واجب،اما اهالی دیگر سینما نیز قابل احترام هستند

‏. ‏(‏۱۸-‏مهر-‏۱۳۹۸)

مدیر محترم فارابی،بیت المال مردم به شما امانت داده شده که عدالت پیشه کرده و همه را به یک چشم نگاه کنید.

آرت کافه-روابط عمومی بنیاد فارابی:قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «یعقوب لیث صفاری» در حوزه تاریخ و تمدن ایرانی، بین بنیاد سینمایی فارابی و مسعود جعفری جوزانی منعقد شد.


یادداشت بنیاد فارابی  یعقوب لیث صفاری    بنیاد سینمایی فارابی   مسعود جعفری جوزانی ملانصرالدین

ملانصرالدین:خدا شانس بدهد!مسعود جعفری جوزانی یا خیلی خوش شانس است یا دستی نامریی که همیشه پشت پرده قرار دارد از او حمایت می کند که در این اوضاع بی ریخت سینما و تلویزیون، همیشه منبعی برای کسب درآمد دارد!وقتی هم که پولی لازم داشته باشد بنیاد فارابی دست در جیب مردم کرده و از بیت المال شان ۳۰۰ میلیون تومان پول بی زبان را جرینگی به حساب همیشه پر جناب جوزانی واریز می کند.
اکنون هم خبر رسیده است بنیاد فارابی که همواره از کیسه مردم خرج می کند،دوباره حاتم طایی شده و قراردادی کلان برای تحقیق و فیلمنامه «یعقوب لیث صفاری» با آقای مسعود جعفری جوزانی بسته است!
چرا بنیاد فارابی همیشه نگاهی ویژه به جعفری جوزانی و عده معدودی دیگر دارد،اما گروه کثیر دیگر را نادیده می گیرد؟!
احترام مسعود جعفری جوزانی واجب،اما اهالی دیگر سینما نیز قابل احترام هستند،به خصوص آنانی که مدت های مدیدی است در باتلاق بیکاری افتاده و دست و پا می زنند.اکثر آنان هم نویسندگان و فیلمسازان با تجربه و قابلی هستند.بنیاد فارابی چرا با آنان قرارداد نمی بندد؟این دور از عدالت است که عده ای در ناز و نعمت باشند و در پول غلت بزنند،اما گروهی دیگر در مرداب بیکاری و نداری جان بکنند!
مسعود جعفری جوزانی همچنان به ریش کورش کبیر دخیل بسته و رهایش نمی کند تا به مراد دل خویش برسد.یک پروژه سنگین را هم که مدیر شبکه دو حاتم بخشی کرده و به دست با کفایت ایشان سپرده است!این نشان می دهد که وضع مالی و کاری جناب جوزانی خوب خوب است و به قول معروف«توپ هم تکانش نمی دهد» با این حساب چرا بنیاد فارابی باید دوباره پول مردم را به حساب وی واریز کند؟!آن هم برای پروژه ای که معلوم نیست به مرحله تولید برسد،اما پولش به جیبی که رفته دیگر بازپس گرفتنش امکان ندارد!
مدیر محترم فارابی،بیت المال مردم به شما امانت داده شده که عدالت پیشه کرده و همه را به یک چشم نگاه کنید،اما نمی کنید،چرا؟اگر کسی پشت پرده است و شما را مجبور به کاری که رغبت انجام دادن آن را ندارید مجبور می کند افشایش کنید.اگر هم خودتان تصمیم به این حاتم بخشی ها گرفته اید،وجدان و عدالت الهی و اجتماعی را قربانی کرده اید!شما پیش خدا،مردم و اهالی گرفتار سینما مسوول هستید.امان از آتش آه گرفتاران که خدای نکرده دامن بلند و گران شما را بگیرد!پیش از آنکه این آتش به دامان شما و زندگی تان سرایت کند،عدالت پیشه کنید ، همه را به یک چشم نگاه کرده و حق را به صاحب حق بازگردانید!
@nasrodinmolla