بعدی
like

عملیات غیرممکن در صداوسیما!

‏. ‏(‏۱۰-‏مهر-‏۱۳۹۸)

مدیر یک شبکه ساده تلویزیونی که از اداره کردن شبکه خود نیز عاجز است و در آن هر کس ساز خود را می زند،چگونه می تواند رییس ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» باشد؟!

آرت کافه:روابط عمومی معاونت سیما: مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی مسعود احمدی افزادی را به ریاست ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» منصوب کرد. در حکم معاون سیما خطاب به مسعود احمدی افزادی آمده: با عنایت به اهمیت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت سیاستگذاری و برنامه ریزی در این خصوص و با توجه به اهداف، ماموریت‌ها و اولویت‌های شبکه آموزش به سمت رییس ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» منصوب می‌شوید.


یادداشت معاونت سیما  مرتضی میرباقری   مسعود احمدی افزادی   ستاد  حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی  شبکه آموزش ملانصرالدین

ملانصرالدین: ایجاد ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» در صداوسیما نیز یک نوع سر کار گذاشتن مردم و ادب دوستان است!مگر این سازمان عریض و طویل که کارش حفظ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است تا کنون به وظایف خود عمل نکرده است که اکنون ستادی برای حفظ و ترویج آن راه انداخته است؟!تشکیل این ستاد سرکاری، اعتراف صریح صداوسیما و مدیران جدید و قدیم آن به این مهم است که تا کنون در حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی کوتاهی کرده اند.
در این ۳۰ سال اخیر رادیو و تلویزیون بزرگ ترین ضربه ها را بر پیکر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی وارد آورده و می آورد.
مدیر یک شبکه ساده تلویزیونی که از اداره کردن شبکه خود نیز عاجز است و در آن هر کس ساز خود را می زند،چگونه می تواند رییس ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» باشد؟!سواد وی در عرصه وسیع زبان و ادبیات فارسی در چه حد و اندازه ای است؟ حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی از عهده استادان این عرصه بر می آید یا مدیر شبکه ای که مدام جابه جا می شود؟
این انتخاب نشان داد که رییس صداوسیما و معاون سیما یا اطلاعی از شکوه ادبیات فارسی ندارند یا این ستاد را به صورت فرمالیته راه انداخته و برای خالی نبودن عریضه،فردی را هم به ریاستش برگزیده اند.
شکی وجود ندارد این ماموریتی است غیر ممکن که تاثیر معکوس در پی خواهد داشت!
@nasrodinmolla