بعدی
like
آقای محمدرضا طالقانی،دعوت خود را پس بگیرید

مردم به دیدن فیلمی که جهان پهلوان شان را متهم به خودکشی کرده است نمی روند

‏. ‏(‏۸-‏فروردین-‏۱۳۹۸)

استقبال نکردن مخاطبان از فیلم «غلامرضا تختی»،نشان دهنده این مهم است که مردم راه شان را از توهین کنندگان به جهان پهلوان شان جدا کرده اند.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:مرحوم غلامرضا تختی،مقام جهان پهلوانی را به خاطر مدال های رنگارنگی که بر سینه ستبرش نشسته بود نگرفت،برای افتخاراتی که دل پاکش به دست آورد لایق این جایگاه شد.در دوران معاصر،کشتی گیران و ورزشکاران بیشماری پای به عرصه مسابقات گذاشته و می گذارند،اما هیچ کدام نتوانستند و نمی توانند به درجه جهان پهلوانی برسند.این افتخاری است که هیچ دولتی در جهان نمی تواند به کسی اعطا کند،این حق ملت هاست و مردم این قبا را شایسته هر اندامی ندانسته و نمی دانند.بازوبندهای پهلوانی بر بازوی بسیاری از کشتی گیران بسته شد،اما حتی یک نفر هم پیدا نشد تا صاحبان بازوبند را جهان پهلوان بنامد.
تنها، رژیم گذشته و عواملش خواستار محو نام غلامرضا تختی نبودند،بلکه برخی از کشتی گیران در سایه قرار گرفته نیز تاب دیدن محبوبیت جهان پهلوان را نداشتند و ندارند.
ورزشکاران و کشتی گیران بسیاری برای ایران افتخار آفرینی کردند و رفتند،اما نام هیچ کدام روی زبان مردم برای مدت طولانی نماند،اما نام پرافتخار غلامرضا تختی بعد از گذشت ۵۰ سال از درگذشت دردناکش، هنوز بر زبان ها جاری و در دل ها ساری است.
عوامل رژیم گذشته تختی را در سن ۳۸ سالگی به مسابقات جهانی اعزام کردند تا با شکست در مقابل حریفان،محبوبیت و مقامش را نزد مردم از بین برده یا کم کنند.جهان پهلوان دست خالی از مسابقات بازگشت،اما باز فرودگاه مملو از جماعتی بود که نام غلامرضا تختی را بر زبان راندند و او را بر مرکب شانه های شان نشاندند.آنجا بود که یقین پیدا کردند محبوبیت این قهرمان ملی از بین رفتنی و کم شدنی نیست،برای همین طرحی شوم را پیاده کردند،اما محبوبیت جهان پهلوان ابدی شد.
برخی کوشیدند به تاسی از مرحوم تختی برای خود جایی در دل مردم باز کنند،اما نشد که نشد.یکی از این افراد محمدرضا طالقانی بود که به ریاست فدراسیون کشتی هم رسید.هرچه تلاش کرد تا درصدی از محبوبیت مرحوم تختی را به دست آورد نشد که نشد،حتی جمع آوری کمک های مردمی برای بلادیدگان و گلریزان هایش نیز جواب ندادند.
بسیاری از ورزشکاران و کشتی گیران مقتدای ورزشی شان را غلامرضا تختی دانسته و بر ادامه راه او تاکید داشتند و دارند،اما نتوانستند و نمی توانند تا آخر ادامه دهند،چون راهی سخت بود و هست.
در ایام نوروز فیلمی روی پرده سینماها رفته است به نام «غلامرضا تختی»، فیلمی که به جای بالاتر بردن مقام جهان پهلوان،سعی کرده جایگاه او را متزلزل کند،اما نتوانست و نمی تواند.متهم کردن مرحوم تختی به خودکشی،جنایت و قباحتی است که در این فیلم سفارشی رخ داده است.
رژیم گذشته با آن همه یال و کوپال و تسلط بر دستگاه های رسانه ای، نتوانست برای مردم دروغ خودکشی جهان پهلوان را جا بیندازد،شما که جای خود دارید!بیهوده نیست که حافظ شیرین سخن گفته است:«ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/عرض خود می بری و زحمت ما می داری».
محمدرضا طالقانی و تعدادی معدود از کشتی گیران، ششم فروردین ‌ماه در سینما آزادی به تماشای فیلم توهین آمیز«غلامرضا تختی» نشستند.این عده باید بدانند که با دیدن این فیلم راه شان را از مرحوم تختی و مردم جدا کرده اند.اکثر قریب به اتفاق کشتی گیران به دیدن این نرفته و نخواهند رفت.اگر برخی از کشتی گیرانی که با تشویق و تحریک گروهی راغب شده اند به دیدار این فیلم بروند،باید بدانند که این کارشان یعنی پشت کردن به آرمان های جهان پهلوان و آیین پهلوانی.
محمدرضا طالقانی در مصاحبه ای از مردم دعوت کرده به دیدن فیلم «غلامرضا تختی» بروند، مردم به دیدن فیلمی که جهان پهلوان شان را متهم به خودکشی کرده است نمی روند،بهتر است تا دیر نشده دعوت خود را پس بگیرید.استقبال نکردن مخاطبان از این فیلم،نشان دهنده این مهم است که مردم راه شان را از توهین کنندگان به جهان پهلوان شان جدا کرده اند.


یادداشت سیدرضااورنگ غلامرضا تختی جهان پهلوان محمدرضا طالقانی