بعدی
like

یورش ستون پنجم به عرصه سینما!

‏. ‏(‏۱۷-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

اهالی سینما این را بدانند، تا ستون پنجم در بدنه سینما نفوذ دارد و به فعالیت تخریبی می پردازد،کشتی طوفان زده سینما هرگز به ساحل نجات نخواهد رسید.

آرت کافه-سیدرضااورنگ:ستون پنجم گروهی هستند که خود را در اردوگاه جبهه مقابل با حیله و ترفند جا می کنند تا به تخریب پرداخته و بین نیروهای رقیب تفرقه ایجاد کرده تا از درون آن را متلاشی و از بین ببرند.
ستون پنجمی ها،فقط در زمان جنگ تشکیل نمی شوند،بلکه در هر مکان و زمان دیگری نیز یافت می شوند.
چون ستون پنجمی ها دارای نشان خاصی نیستند،شناختن آنان بسیار مشکل است.سرنوشت جنگ های بسیاری توسط این گروه ها تغییر کرده. آنان دوستی های بسیاری را نیز تبدیل به دشمنی کرده و می کنند.
منافع ستون پنجمی ها در تفرقه اندازی و دشمن تراشی است.آنان هرگز پرده از رخسار بر نمی دارند تا شناخته شوند.مارهایی هستند که در آستین پرورش پیدا کرده و می کنند.
سینمای ایران که مدت هاست دچار چند دستگی شده و هر گروه و هرکس بر طبل تهی خودنمایی و دیگرستیزی می کوبد،زمانی نه چندان دور با تفرقه بیگانه بود.کمتر کسی یافت می شد که دنبال فتنه انگیزی و تفرقه اندازی باشد،زیرا سینماگران چنین اجازه ای را به کسی نمی دادند.این مهم در دهه شصت نمود زیادی داشت،چون همه در فکر این بودند تا بهترین هنر خود را عرضه کنند.وقتی هنرمندی تمام دل و ذهن خود را به هنر معطوف کرده باشد،هرگز به مسائل متفرقه فکر نکرده و نخواهد کرد.
مشکلات سینما در اواخر دهه شصت کم کم خود را نشان داد.
وقتی خانه سینما تشکیل شد،قرار بود مامنی باشد برای اهالی سینما،اما طولی نکشید که قدرت طلبان و زیاده خواهان مانند حسن صباح بساط خود را در آنجا پهن کرده و به تدریج برای خود حیاط خلوت ساختند.
برخی همواره به دنبال این بودند منصبی در این خانه دست و پا کنند تا به منافع خویش برسند و دیگران را نیز از عرش به فرش بیاورند.این قدرت طلبی کم کم در بین اهالی سینما تفرقه ایجاد کرد و طولی نکشید که چند دستگی نفس سینما را گرفت.
روزی نبود و نیست که بین سینماگران مسئله ای نباشد،هر روز اتفاق تازه ای رقم می خورد.بعضی که اهل حاشیه نبودند خود را از این ماجرا ها بیرون کشیده و به کار خویش مشغول شدند.
ردپای ستون پنجم کاملا مشخص بود و هست،اما دشمنی ها چشمان همه را بسته و می بندد.در چنین آب گل آلودی است که ستون پنجم راحت تر و بیشتر ماهی گرفته و می گیرد.
بعد از تغییر و تحولی که در خانه سینما پیش آمد،گروهی از زیاده خواهان و تکروها، مناصب و منافع خود را از دست دادند.بنابر این برخی از آنان در قالب ستون پنجم بین سینماگران شکافی عظیم ایجاد کردند که باعث درگیری های زیادی در عرصه سینما شده و می شود.ستون پنجمی ها ، چون با اساسنامه خانه سینما آشنا بودند،نقاط ضعف آن را افشا کردند تا اساسنامه زیر سوال رفته و پایه های این خانه سست شود.
آنان با رخنه در صفوف سینمایی ها و ایجاد چند دستگی،زخمی بر پیکر سینما وارد کرده و می کنند که بهبودی از آن محال است.
در آن دوران ،سرانجام ستون پنجم به یکی از خواسته های مهم خود رسید و خانه سینما بسته شد. سینمایی ها احساس خطر کردند،اما چند دستگی کار خود را کرده بود.
خانه سینما مدت هاست بازگشایی شده،اما همچنان ستون پنجمی ها به کار خود مشغول هستند تا با تخریب رقبا،نه تنها بر مناصب این خانه پر سود و پر منفعت تکیه بزنند،بلکه کل سینما را نیز در چنگال حریص خود بفشارند.
متاسفانه بسیاری از اهالی سینما به جای برخورد با ستون پنجم،آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای خواسته آنها گام برداشته و همچنان بر طبل تفرقه می کوبند.
برخی از این ستون پنجمی ها برای اهالی سینما شناخته شده هستند،اما جلوی فعالیت آنان گرفته نمی شود،زیرا هر کدام از گروه ها فکر می کنند ستون پنجم به نفع آنان عمل کرده ومی کند،در صورتی که هر دو گروه مرتکب اشتباه مهلکی شده و می شوند.زیرا ستون پنجم فقط به منافع خویش می اندیشد و بس.
اهالی سینما این را بدانند، تا ستون پنجم در بدنه سینما نفوذ دارد و به فعالیت تخریبی می پردازد،کشتی طوفان زده سینما هرگز به ساحل نجات نخواهد رسید.


یادداشت سید رضااورنگ ستون پنجم خانه سینما