بعدی
like
دفاع رییس شورای شهر تهران از یک اشتباه بزرگ

محسن هاشمی: مشارکت شهرداری در جشنواره فیلم فجر، برد-برد است!

‏. ‏(‏۲۹-‏دی-‏۱۳۹۸)

جناب هاشمی،مشارکت یا کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر و مانند آن،هیچ گاه سود معنوی و مادی برای شهرداری نداشته و نخواهد داشت.شما این برد-برد را از کجا کشف کرده اید که تاکنون هیچ بنی بشری متوجه آن نشده است؟

روابط عمومی جشنواره فیلم فجر-محسن هاشمی:این قرارداد، قراردادی مشارکتی است و قرارداد کمک نیست، بنابراین نیاز به مصوبه شورا در این زمینه نیست.
رسم است در جشنواره‌های ملی اسپانسرها، جهت تبلیغ اهداف خود آن جشنواره را حمایت می‌کنند و شهرداری در همین راستا به عنوان اسپانسر و به صورت مشارکتی در جشنواره حضور دارد.

ملانصرالدین:جناب محسن هاشمی،کدام برد-برد؟ممکن است یکی از این بردهایی که شهرداری با هدر دادن پول مردم به دست آورده را نام ببرید تا اذهان تاریک ما نیز کمی روشن شود؟
نکند شما جشنواره فیلم شهر و فجر را با جشنواره های:کن،برلین ،ونیز و... اشتباه گرفته اید یا اشتباه به عرض تان رسانده اند!
شهرداری تهران با حیف و میل کردن بیت المال مردم زیر دست و پای جشنواره ها،نه تنها بردی به دست نیاورده،بلکه باختی بزرگ نصیبش شده و می شود و چه باختی بد تر و سنگین تر از حق الناس مردم که به گردن شهرداری تهران و اعضای شورای شهر افتاده و می افتد؟!
جناب هاشمی،یعنی اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران افرادی بی سواد و ناآگاه هستند که از کم و کیف قراردادهای مشارکتی خبر ندارند؟!آنان با هدر دادن بودجه شهرداری تهران که از حلقوم مردم بیرون کشیده شده برای ریخت و پاش در جشنواره فیلم فجر موافق نیستند. به نظر شما این عده از آیین نامه های شورای شهر تهران بی اطلاع هستند؟در صورتی که این آیین نامه در همان روزهای اول آغاز شورا در اختیار اعضا گذارده می شود.
جناب هاشمی،اختصاص بودجه ۸ میلیارد تومانی به جشنواره فیلم فجر از چه نوع مشارکتی است؟یعنی شهردار تهران که برای خوردن آب نیز باید از شورای شهر اجازه بگیرد،می تواند این مبلغ کلان را به صورت خودسر در اختیار کسی یا جایی بگذارد؟!
ممکن است نوع این مشارکت را مشخص کنید تا همگان بدانند چیست و چگونه پرداخت می شود؟
مشارکت برد-برد شهرداری های جهان با جشنواره ها در فستیوال هایی مانند کن و امثال آن متجلی می شود که هم شهرداری این شهر با جذب توریست کلی سود عایدش می شود و هم وزارت فرهنگ فرانسه می تواند پز دهد که چنین جشنواره ای دارد که به اعتبار فرهنگی اش می افزاید.جشنواره شهر و فیلم فجر چند نفر توریست وارد کشور کرده اند؟چه اتفاق مهم و فرهنگی در این جشنواره ها رخ داده و می دهد که شهرداری تهران پز آن را بدهد؟!
شهرداری تهران در این مشارکت ها فقط پول مردم را که باید خرج آبادی شهر و رفاه آنان می شد حیف و میل کرده و می کند که باید جوابگو باشد.
مشارکت یعنی اینکه دو طرف قرارداد سود ببرند،لطفا برای نمونه هم که شده یکی از بردهای شهرداری تهران را اعلام کنید.یعنی اعتبار شهرداری با این مشارکت ها نزد مردم بالا رفته است؟باعث شده درآمدهای شهرداری افزایش یابد؟موجب آگاهی مردم شده که به شهرداری کمک کنند؟علاقه مردم را به شهرداری ها بیشتر کرده است؟!چقدر سود مالی از این مشارکت ها نصیب شهرداری تهران شده است؟آیا برگشت سرمایه اتفاق افتاده؟
جناب هاشمی،مشارکت یا کمک شهرداری تهران به جشنواره فیلم فجر و مانند آن،هیچ گاه سود معنوی و مادی برای شهرداری نداشته و نخواهد داشت.شما این برد-برد را از کجا کشف کرده اید که تاکنون هیچ بنی بشری متوجه آن نشده است؟
روراست به مردم و رسانه ها بگویید دوست داریم امانت مردم را که دست ماست هدر دهیم، به هیچ کس و هیچ جایی هم مربوط نیست،این گونه بگویید ما درک می کنیم چرا و برای چه!
@nasrodinmolla