بعدی
like

عذر بدتر از گناه روابط عمومی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان!

‏. ‏(‏۲۴-‏آذر-‏۱۳۹۸)

سکوت کنید برای تان خیلی بهتر است! هرچه بیشتر بگویید کار خراب تر می شود.اگر جلوی یک بچه تازه دبستان تمام کرده نیز این صورت مخارج را بگذارید،مطمئنا قبول نخواهد کرد!

آرت کافه-روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان: با یک نگاه به عنوان «فعالیت رسانه‌ای و ستاد خبری» با هزینه حدود ۳۴۹ میلیون تومانی در گزارش مذکور، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که این عدد و رقم تحت یک عنوان کلی ارائه شده است، اما متأسفانه، گروهی این آمار را به شیوه‌ای نامرسوم منعکس کرده‌اند. بدیهی است این عدد متعلق به اقلام هزینه‌ای زیادی در حوزه‌های کاری متنوع در یک بازه زمانی پنج-شش ماهه (و حتی بیشتر) است و نه چند روز برپایی جشنواره.


یادداشت جشنواره  فیلم‌های کودکان و نوجوانان ملانصرالدین بنیادبارابی سازمان بازرسی کشور

ملانصرالدین:قابل پیش بینی بود تا روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دست و پا بیفتد تا بخواهد روی هزینه کلان ستادخبری ماله بکشد و عذر بدتر از گناه بیاورد.درج صورت مخارج که بدون سند ارائه شده است نیز با واقعیت مطابقت ندارد و قابل قبول نیست.سازمانی که حسابرسی این جشنواره یا عملکرد مالی بنیاد فارابی را به عهده دارد،مطمئنا از این بنیاد حقوق گرفته و ارتباطی با کارشناسان سازمان بازرسی کشور ندارد.حسابرسان بی شک اسنادی را که در اختیار آنان قرار داده اند دقیق حسابرسی کرده و به واقعی و غیر واقعی بودن اسناد کاری نداشته اند.تنها آنچه را که به آنان ارائه داده اند بررسی و گزارش آن را تحویل داده اند.
اگر بنیاد فارابی می خواهد رفع شبهه کند،اهالی خبره و با تجربه رسانه را دعوت کند تا آنان که در این کار استخوان خرد کرده اند مو را از ماست بیرون بکشند!مطمئنا این گروه کارشناس تمام اسناد را تک تک بررسی و استعلام می کنند.بعد از پایان کار خبرگان رسانه وقتی نتیجه اعلام شود،همگان انگشت به دهان خواهند ماند که اختلاف از کجا تا به کجاست!
توضیحات روابط عمومی جشنواره کودک و نوجوان ،فقط اهالی رسانه را مطمئن کرد که هزینه ۳۴۹ میلیون تومانی برای فعالیت رسانه‌ای و ستاد خبری به هیچ وجه نمی تواند واقعی باشد!زیرا با این مبلغ،حتی در این آشفته بازار کاغذ حداقل می شود یک روزنامه را چند ماه بی دغدغه منتشر کرد!
سکوت کنید برای تان خیلی بهتر است! هرچه بیشتر بگویید کار خراب تر می شود.اگر جلوی یک بچه تازه دبستان تمام کرده نیز این صورت مخارج را بگذارید،مطمئنا قبول نخواهد کرد!
@nasrodinmolla