بعدی
like

پایان فیلمبرداری «مجبوریم» رضا درمیشیان

‏. ‏(‏۱۳-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

پس از پایان فیلمبرداری «مجبوریم» تازه ترین فیلم رضا درمیشیان، تدوین این فیلم آغاز شد.

«مجبوریم» پر لوکیشن ترین فیلم درمیشیان است که فیلمبرداری آن در صد لوکیشن انجام شده است.


سینما رضادرمیشیان مجبوریم فاطمه معتمدآریا   بهمن فرمان آرا   نگار جواهریان  پارسا پیروزفر  پردیس احمدیه  مجتبی پیرزاده   بابک کریمی   همایون ارشادی   پریوش نظریه   رضا بهبودی

«مجبوریم» با سرمایه گذاری و تهیه کنندگی رضا درمیشیان تولید شده است.

فاطمه معتمدآریا ، بهمن فرمان آرا ، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، پردیس احمدیه، مجتبی پیرزاده ، بابک کریمی ، همایون ارشادی ، پریوش نظریه ، رضا بهبودی ، احمد حامد، مریم بوبانی، راموناه شاه و ژاله علو بازیگران آن هستند.