بعدی
like

جناب رسول صدرعاملی، سوگند می خورید که سرمایه محمدصادق رنجکشان پاک است؟!

‏. ‏(‏۳۰-‏مهر-‏۱۳۹۸)

جناب صدرعاملی،شما سوگند می خورید که سرمایه محمدصادق رنجکشان پاک است؟!ما اهل تحقیق هستیم و با حرف کسی به حقیقت نرسیده و نمی رسیم،حتی با قسامه!برای افرادی چون ما مدرک ملاک است،نه جاروجنجال رسانه ای!

ملانصرالدین:دوست عزیز و قدیمی،جناب رسول صدرعاملی،می دانید که همواره مورد احترام بنده بودید و هستید.خواستم دوستانه یادآوری کنم که ملاک درستی یا نادرستی ادعاها،خود افراد نیستند،بلکه عملکرد آنان و روش زندگی شان است.
شما حق دارید از آقای محمدصادق رنجکشان که پول های بادآورده را در سینما خرج شما و افراد خاص می کند تمجید و تعریف کنید.بر شما و دیگرانی که به خاطر سرمایه گذاری این فرد روی فیلم های شان از خجالت وی در می آیِند،ایرادی نمی توان گرفت،اما وقتی گفته می شود سرمایه این جناب پاک پاک است و فقط به عشق سینما پول خود را هدر می دهد،حق بدهید که به این گفتارها مشکوک بشویم که شده و می شویم!
جناب صدرعاملی،شما ملاک صداقت را گفته های ایشان در دفتر فیلمیران می دانید،آیا مدرکی هم ارائه کرده اند؟آیا گفته اند که از یک مغازه در سیداسماعیل و با فروش تیغ تیز و دستکش ظرفشویی ،چگونه به این ثروت افسانه ای رسیده اند؟!برای شما سوال پیش نیامده چطور می شود در عرض چند سال از پایین شهر به بالای شهر صعود جهشی داشت؟!
ثروت افسانه ای ایشان نیز بی شک شائبه ها و اشکالاتی دارد که باید بررسی شود!بدون تحقیق هرگز نمی توان مهر تایید بر پاکی این سرمایه بادآورده یا ناپاکی آن زد!
جناب صدرعاملی نمی شود تنها با تمجید و تعریف کردن ثروت کسی را مباح و پاک دانست. شما که روحانی زاده هستید نباید این گونه زود قضاوت کنید!با اینکه همه ،شما را به خوبی می شناسند،اما هرچه بگویید کسی باور نمی کند،زیرا شما از این سرمایه دار افسانه ای بهره برده و می برید.بنابراین هرچه بگویید،اهالی سینما و رسانه،حتی مردم به نتیجه معکوس می رسند.
ایشان اگر عشقی به سینما داشت و دلش برای آن می تپید،چرا زودتر وارد سینما نشد؟!چرا بخشی از پول های بادآورده اش را خرج هنرمندان گرفتار و بیمار نکرد و نمی کند؟به چه دلیل با کارگردانان بیکار و با سواد کار نمی کند؟چرا دنبال این است که همه بگویند سرمایه اش پاک است؟ جناب صدرعاملی،شما سوگند می خورید که سرمایه محمدصادق رنجکشان پاک است؟!
ما اهل تحقیق هستیم و با حرف کسی به حقیقت نرسیده و نمی رسیم،حتی با قسامه!برای افرادی چون ما مدرک ملاک است،نه جاروجنجال رسانه ای!


یادداشت محمدصادق رنجکشان رسول صدرعاملی ملانصرالدین سینما فیلمیران

@nasrodinmolla