بعدی
like

تلویزیون،اولین جایی است که سرمایه مشکوک در آن جایی از اعراب دارد!

‏. ‏(‏۱۴-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

سالیانی است که سرمایه گذاران مشکوک با پول های شبهه ناک، صداوسیما را در چنگال خویش گرفته و رها نمی کنند.

مهر:مجید اوجی تهیه‌کننده باسابقه تلویزیون پیرو برخی شائبه‌های مطرح شده درباره ورود پول‌های مشکوک به فرآیند تولید سریال‌های سیما، تأکید کرد در شرایط فعلی تلویزیون این بحث هیچ محلی از اعراب ندارد.


یادداشت مجید اوجی صداوسیما سینما پول مشکوک ملانصرالدین

ملانصرالدین:جناب اوجی،تهیه کننده با سابقه صداوسیما،شما چرا چنین می گویید؟شما که در جریان همه مسائل این سازمان هستید!امروز اگر کسی بخواهد درباره یک شهید برنامه بسازد مدیران تلویزیون به او می گویند برود اسپانسر بیاورد!بعد شما می گویید پول مشکوک در تلویزیون جایی از اعراب ندارد؟!
پول مشکوک اول پا به تلویزیون گذاشت و از اینجا به سینما سرایت کرد.این حقیقتی است که همه می دانند،چطور شما نمی دانید؟عافیت طلبی پیشه کرده اید؟!به خاطر خودتان یا فعالیت همسرتان در تلویزیون؟!
وقتی بعضی مجریان و تهیه کنندگان تازه کار یکشبه میلیاردر می شوند،نشان دهنده پول مشکوک و سرمایه شبهه دار است،نه چیز دیگری.
هنگامی که تلویزیون در ابتدا و هنوز سریال یا برنامه مقابل دوربین نرفته سهم خویش را از سرمایه گذار مشکوک طلب می کند نشان دهنده چیست؟
تلویزیون،فقط به خودی ها،نورچشمی ها،نظرکرده ها ،آقازاده ها و سفارش شده ها بودجه می دهد،نه افراد کارآمد،متخصص و دلسوز!
شما که سال هاست تهیه کنندگی می کنید،مگر جزو یکی از این گروه های عزیز شده هستید که عافیت طلبی پیشه کرده و کتمان حقایق می کنید؟!
سالیانی است که سرمایه گذاران مشکوک با پول های شبهه ناک، صداوسیما را در چنگال خویش گرفته و رها نمی کنند.بارها برای مدیران تلویزیون نیز تعیین تکلیف کرده و می کنند،مثل قضیه مرحوم ناصرملک مطیعی.در این قضیه حتی رییس صداوسیما هم تسلیم حرف سرمایه گذار گردن کلفت شد!
تلویزیون،اولین جایی ابوده و هست که سرمایه مشکوک در آن جایی از اعراب دارد!
جناب اوجی از شما انتظار دیگری می رفت!
@nasrodinmolla