بعدی
like
تاکید بر اجرای مصوبات هنری شورایعالی انقلاب فرهنگی

ناهماهنگی نهادهای فرهنگی از مسایل اصلی فرهنگ و هنر است

‏. ‏(‏۶-‏اسفند-‏۱۳۹۷)

جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی با حضور سعیدرضا عاملی؛ دبیر شورا، حضور اعضای کمیسیون، جمعی از هنرمندان برگزار شد.

به گزارش آرت کافه،دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در این جلسه گفت: کمیسیون هنر و معماری از مهمترین کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هنر از عرصه های مهم است بنابراین ضرورت دارد این کمیسیون و جامعه هنری با بررسی مسایل واقعی هنر برای پیشرفت هنر تلاش و کمک کنند. کمیسیون هنر و معماری که تنوع حوزه های هنر در آن وجود دارد می تواند در بعد صنفی، اسناد هنری و سازمان نظام صنفی نقش داشته باشد.


فرهنگی کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی   داریوش پیرنیاکان  محمد سریر  ایرج راد  محمود عزیزی  حبیب الله صادقی

محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین جلسه گفت: با توجه به پیشینه و جایگاه هنر در کشور ما و تلاش مسوولان، چنانکه باید به هنر توجه نشده است و رضایتمندی لازم دیده نمی شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی عالی ترین مرجع در زمینه فرهنگ و هنر است و از چند سال پیش کمیسیون هنر و معماری در این شورا تشکیل شد که فعالیت ها و مصوباتی نیز داشته است که از جمله آنها سند معماری و تاسیس دانشگاه استاد فرشچیان است، سند سینما نیز در این کمیسیون تهیه شد و برای بازنگری نهایی به سازمان سینمایی ارائه شده است و بعد هم سند موسیقی با بازنگری آنچه قبلا تدوین شده است، در نوبت قرار دارد.

وی ادامه داد: ناهماهنگی بین دستگاهها و نهادهای فرهنگی از مسایل اصلی حوزه فرهنگ و هنر است که موجب می شود ظرفیت ها به نتیجه نرسد و امیدواریم با هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای فرهنگی سیر صعودی هنر حمایت شود.

در این جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورایعالی انقلاب فرهنگی و هنرمندانی از جمله داریوش پیرنیاکان، محمد سریر، ایرج راد، محمود عزیزی، حبیب الله صادقی و محمدعلی رجبی نیز حضور داشتند و درباره اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه هنر، امنیت شغلی هنرمندان، سازمان نظام صنفی هنرمندان، ضرورت تدوین و تصویب سند موسیقی و سینما، هماهنگی دستگاههای فرهنگی، توجه به موسیقی ایرانی و انتقاد از صدا و سیما به خاطر تشدید فضای موسیقی فاقد ارزش هنری، ضرورت توجه به هنر به عنوان فرصت نه تهدید، توجه به هنرهای ملی و ایرانی از مواردی بود که هنرمندان در این جلسه مطرح کردند.