بعدی
like

اهدای جایزه بهترین تهیه کنندگی به سریالی که هنوز آماده پخش نیست!

‏. ‏(‏۱۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

دادن جایزه بهترین تهیه کنندگی به تهیه کننده سریالی که هنوز آماده پخش نیست و دیده نشده جای سوال بسیار دارد!

ملانصرالدین:در مراسم بیست و دومین جشنواره سراسری تولیدات مراکز استان‌های صداوسیما جایزه بهترین تهیه کنندگی به مهدی کریمی تهیه کننده سریال «جلال» از آذربایجان شرقی رسید.شنیده ها حاکی است که این مجموعه تلویزیونی هنوز مراحل فنی اش به طور کامل پایان نیافته و ادامه دارد!
دادن جایزه بهترین تهیه کنندگی به تهیه کننده سریالی که هنوز آماده پخش نیست و دیده نشده جای سوال بسیار دارد!
سریال «جلال» با کارگردانی حسن نجفی و تهیه کنندگی مهدی کریمی زیر مجموعه تولیدات امور استان‌هاست که تهیه کننده آن طبق شنیده ها از دوستان سید مرتضی فاطمی نویسی مجری برنامه اختیاریه و فرزند سید عباس فاطمی نویسی رییس مرکز سیمای استان هاست!
این یک اتفاق طبیعی است و اصلا مهندسی نشده است،زیرا در تلویزیون ایران برای معرفی برندگان جشنواره و مسابقات تلویزیونی، همواره عدالت رعایت شده و مهندسی در آن جای ندارد!
اگر دوست فرزند آقای سید عباس فاطمی نویسی رییس مرکز سیمای استان ها جایزه بهترین تهیه کنندگی برای مجموعه ای که هنوز آماده پخش نشده را به دست آورده،فقط یک اشتباه لپی بوده است!
اصلا به مخیله تان راه ندهید که در این جشنواره پارتی بازی و مهندسی صورت گرفته است،روابط در صداوسیما جایی ندارد و ضوابط حرف اول را می زند،مثل همین جایزه گرفتن سریالی که هنوز دیده نشده!


یادداشت جشنواره سراسری تولیدات مراکز استان‌های صداوسیما   مهدی کریمی سریال  جلال   آذربایجان شرقی سید مرتضی فاطمی نویسی   برنامه اختیاریه   سید عباس فاطمی نویسی

@nasrodinmolla