بعدی
like

جولان دلالان در تلویزیون ایران!

‏. ‏(‏۱۳-‏مهر-‏۱۳۹۸)

رییس صداوسیما،مدیران بالادست و پایین دست و از همه مهم تر حراست تلویزیون باید با تمام توان وارد میدان شده و ریشه کهنه دلالی و دلال بازی را در صداوسیما خشک کنند.تاخیر در این امر مهم صدمات بیشتر و جبران ناپذیر دیگری بر پیکر تلویزیون وارد خواهد آورد

آرت کافه،ملانصرالدین:پدیده شوم دلالی که بازار ایران را خراب کرده و موجب تعطیلی مراکز صنعتی و کشاورزی شده،مدت هاست که در صداوسیما نیز رسوخ کرده و پا گرفته است.
امروز متاسفانه برخی از مدیران بالادست یا پایین دست یا نمایندگان آنان،نقش دلالان را به عهده گرفته و با تعامل و همکاری با بعضی از دفاتر تولید خاص و مورد اعتمادشان،برنامه ها و سریال هایی را به آنها پیشنهاد داده و به توافق می رسند،مطمئنا این توافق دو سر سود بوده و خواهد بود!لال بازی محدود به یک شبکه نیست و در اکثر شبکه هایی که تولید در دستور کارشان قرار دارد،این پدیده شوم رواج دارد.مطمئنا مدیرانی نیز در تلویزیون در راس کار هستند که با این عمل مخالف هستند،اما بعضی از افراد زیر دست شان ،دور از چشم مدیربا لطایف الحیل دست به دلالی زده و می زنند.
مطمئنا مدیران رده بالای صداوسیما از نفوذ و گسترش این پدیده شوم در تلویزیون آگاه هستند،اما اینکه چرا جلوی دلالان را نمی گیرند جای سوال دارد،آن هم سوالی بزرگ که جواب بزرگ تر می طلبد.اگر مدیران تلویزیون ادعا کنند که ما از این مهم بی اطلاع هستیم،توهین مستقیم به شعور همه مردم است.
وقتی این همه برنامه ضعیف و سریال های بی کیفیت مسلسل وار در صداوسیما تولید و بدون نظارت خاص راهی آنتن می شوند،دلالت بر جولان دلالان در صداوسیما دارد!
متاسفانه برخی از افراد معدودی که در تلویزیون باید با این پدیده شوم برخورد کنند،خودشان نیز یا مستقیم دلال بازی می کنند یا از راه دور دلال خودشان را راهنمایی و کنترل می کنند.
شبکه دو صداوسیما به خاطر غفلت و اعتماد بیش از حد مدیریش به مدیران زیر دست،بیشترین دلال ها را در خود جا داده است و بسیاری که در شبکه های دیگر موفق به گرفتن برنامه یا سریال تلویزیونی نمی شوند به سمت این شبکه سرازیر شده و می شوند.
صداوسیما اداراتی دارد که بیرون از جام جم فعال هستند ، در آن اداره ها نیز این پدیده رسوخ کرده و به گونه ای قانونی شده است.
رییس صداوسیما،مدیران بالادست و پایین دست و از همه مهم تر حراست تلویزیون باید با تمام توان وارد میدان شده و ریشه کهنه دلالی و دلال بازی را در صداوسیما خشک کنند.تاخیر در این امر مهم صدمات بیشتر و جبران ناپذیر دیگری بر پیکر تلویزیون وارد خواهد آورد.
@nasrodinmolla