بعدی
like

سازمان سینمایی و ذی نفعان، هرگز نخواسته و نمی خواهند مشکلات سینمای ایران برطرف شود!

‏. ‏(‏۱۱-‏آبان-‏۱۳۹۸)

آرت کافه:حسین انتظامی:یکی از گلوگاه های اصلی سینما نظام اکران است. در سازوکار موجود، علاوه بر دیوانسالاری منسوخ، ناکارآمد و زمینه ‌ساز فساد، بعضا به فیلم‌های خوب ظلم می‌شود. از ذی نفعان مشترک خواسته‌ایم ایده‌های خود را بدهند. پیشنویس نظام‌نامه جدید به زودی منتشر تا پس از نظرخواهی، نهایی و اجرا شود.

ملانصرالدین:اکران فیلم ها در سینما آسان ترین بخش از نظام تولید است که به جز ایران در هیچ کشوری مشکل محسوب نمی شود،زیرا سازوکار مشخص است و دولت ها نیز نقش چندانی در آن ندارند.
اگر قرار بود این همه مشکل در سینما وجود داشته باشد،تمام دست اندرکاران سینمای جهان،به جای فیلمسازی فقط باید با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند!مشکلات خودساخته ای که در سینمای ایران وجود دارد و عده ای از قبل آن به نان آبی رسیده و می رسند،حدود یک قرن است که در هالیوود و دیگر کشورهای صاحب سینما وجود ندارد.
در سینمای ایران همه چیز را بغرنج می کنند تا از آب گل آلود ماهی درشت و تازه بگیرند.سینمای ایران بسیار ساده تر از آن است که این همه مشکل داشته باشد.پیش از انقلاب که تنوع فیلم ها نیز بسیار زیاد بود، کی مشکل اکران وجود داشت؟
همه مشکلات خودخواسته ای که در سینمای ایران به وجود آمده،یک بازی مسخره است که عده ای مدیر کارمند صفت و گروهی تهیه کننده تمامیت خواه راه انداخته اند تا هم کار خود را مهم جلوه دهند و هم جیب خویش را قلمبه!
کار اگر دست کاردان باشد و اداره امور دست کسانی که عاشق سینما هستند و برایش دل می سوزانند،حتی یک مشکل کوچک نیز وجود نخواهد نداشت.
جناب انتظامی، نظام جدید اکران هم که از آن نام برده اید یک بازی جدید و کودکانه دیگر است.شما از ذی نفعان خواسته اید که ایده بدهند،این افرادی که از آنان راهکار می خواهید،اکثرشان کسانی هستند که پیش از این هم به روسا و معاونان قبلی راهکار داده اند که اوضاع سینمای ایران و اکرانش این گونه خراب شده!چرا در کنار ذی نفعان از متخصصان عاشق سینما و دلسوز راهکار نخواسته و نمی خواهید؟
اگر فقط یک بار از متخصصان واقعی و غیر تکراری سینما و رسانه راهکار بخواهید،مطمئن باشید مشکلات به سرعت برطرف خواهد شد،اما نه شما می خواهید مشکلات سینمای ایران برطرف شود و نه روسای پیش از شما می خواستند،زیرا اگر مشکلات برطرف شود،همه شما باید بساط خویش را جمع کرده و بروید به ولایت تان و کار آباء و اجدادی خویش را دنبال کنید!


یادداشت سازمان سینمایی ملانصرالدین حسین انتظامی هالیوود نظامنامه اکران

@nasrodinmolla