بعدی
like

توطئه فامیلی یا محفل خانوادگی سیما فیلم؟!

‏. ‏(‏۲۳-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

چرا باید فیلمنامه نویسان حرفه ای بیکار باشند و افرادی به خاطر ارتباط فامیلی و دوستی در سیمافیلم یکه تازی کنند؟!

ملانصرالدین:سریال به ظاهر پرخرج «ایل دا» محصول سیما فیلم چندی است کلید خورده است.این مجموعه که به سال های آغازین جنگ تحمیلی می پردازد توسط نوشین پیرحیاتی نوشته شده است.ورود نیروهای جدید به عرصه فیلمنامه نویسی همیشه خوشحال کننده است،به شرطی که نویسنده تازه وارد توانایی نوشتن داشته و با توطئه یا توصیه فامیلی وارد این حرفه نشده باشد!
مدت هاست که دور از چشم یا پیش چشم رییس صداوسیما و مدیران ریز و درشتش اتفاقاتی می افتد که قابل قبول نیست.کار به جایی رسیده که هر شبکه و سازمان های وابسته به تلویزیون ساز خود را می زنند و گوش شان بدهکار کسی نیست.
سیما فیلم که باید حامی و سرمایه گذار فیلمنامه نویسان و سینماگران کارکشته باشد،به محفلی خانوادگی تبدیل شده که بیشتر از هنرمندان ایران،آشنایان و فامیل در این سازمان می نویسند و فیلم می سازند!
مدیر سیمافیلم خبر ندارد که در محل مدیریت اش چه اتفاقاتی می افتد یا می داند و دم بر نمی آورد؟اگر خبردار نیست،خبردار شود و اگر می داند وظیفه وجدانی ، سازمانی و انسانی اوست تا مقابل فامیل بازی در سیمافیلم بایستد مگر اینکه...
این چه معنایی می دهد که برخی از مدیران و مشاوران سیمافیلم،به جای استفاده از این همه فیلمنامه نویس کارکشته که مدت هاست بیکار هستند،نوشتن فیلمنامه را به عهده کسانی بگذارند که نه سابقه ای در این کار دارند و نه توان نوشتن!
چرا باید فیلمنامه نویسان حرفه ای بیکار باشند و افرادی به خاطر ارتباط فامیلی و دوستی در سیمافیلم یکه تازی کنند؟!به خاطر این ندانم کاری ها و توطئه ها و توصیه های فامیلی است که این همه سریال های ضعیف مدام روی آنتن تلویزیون می رود!
لااقل تلویزیون و سیمافیلم اگر می خواهند وابستگان خودشان را وارد این حرفه کنند،آنان را مدتی در کنار حرفه ای ها قرار دهند تا کار را یاد بگیرند.
@nasrodinmolla