بعدی
like

گزارش عملکرد خانه سینما؛ مردود و غیر قابل قبول!

‏. ‏(‏۲-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

شفاف سازی های و گزارش های عملکرد صوری زیرمجموعه های وابسته به سازمان سینمایی،مردود و غیر قابل قبول بوده،هست و خواهد بود!

آرت کافه-ملانصرالدین:نگاهی به عملکرد مالی خانه سینما که توسط روابط عمومی سازمان سینمایی منتشر شده ،نشان دهنده این است که بیشتر مبلغ اهدایی دولت به خانه سینما،خرج مواردی شده که ارتباطی با بیمه و معیشت اعضای خانه سینما نداشته و محفلی هزینه شده است!آشنایان و دوستان بیشتر بهره برده اند تا اعضای نیازمند و گرفتار این خانه!
انتشار این لیست،نه تنها روشنگری و شفاف سازی نیست،بلکه مشخص می کند،بشکه این بودجه نشتی شدید دارد!برخی از این هزینه کردها نیز جای شبهه بسیار و تامل فراوان دارد.
این گزارش عملکرد مالی خانه سینما مانند دیگر گزارش های منتشر شده موثق و قابل قبول نیست.اگر قرار است عملکردهای مالی به دقت بررسی شده و حقیقی باشند،باید افراد معتبری خارج از خانه سینما و سازمان سینمایی به عنوان افراد امین در آن حضور داشته و دخل و خرج ها را با ارائه مدرک معتبر بررسی و نتیجه نهایی را اعلام کنند.در غیر این صورت این شفاف سازی های و گزارش های عملکرد صوری زیرمجموعه های وابسته به سازمان سینمایی،مردود و غیر قابل قبول بوده،هست و خواهد بود!در یک کلام باید گفت که بودجه بیت المال به هرز رفته و به دست صاحبان اصلی نرسیده است!


یادداشت ملانصرالدین سازمان سینمایی خانه سینما