بعدی
like
فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری با دستور دادستانی توقیف شد

جناب محمدمهدی طباطبایی نژاد ،معاون محترم نظارت و ارزشیابی یا پای حرف تان بایستید یا استعفای عاجل دهید!!!

‏. ‏(‏۶-‏آبان-‏۱۳۹۸)

رییس سازمان سینمایی و معاون ارزشیابی این نهاد، دو راه بیشتر پیش روی شان نیست،یا باید دوباره فیلم کیانوش عیاری را روی پرده بفرستند تا روند عادی اکران را طی کند و یا استعفا بدهند تا لااقل از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده باشند.

آرت کافه-ملانصرالدین: همان گونه که قابل پیش بینی بود و پیش از این گفتیم، «خانه پدری» با دستور دادستانی توقیف شد.مطمئنا توقیف فیلم ها با توجه به مجوز اکرانی که در دست دارند،کاری نیست که بشود از آن دفاع کرد.هرگز از توقیف فیلم پروانه دار حمایت نکرده و نمی کنیم،اما نمی توانیم کلک مرغابی سازمان سینمایی و مدیرانش را نادیده بگیریم.
همان گونه که گفته شد،رفع توقیف «خانه پدری» برای کسب وجهه و محبوبیت نزد سینماگران،اهالی رسانه و علاقه مندان توسط سازمان سینمایی وزارت ارشاد صورت گرفته که در دوره های گذشته نیز اتفاق افتاده بود.
محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون نظارت و ارزشیابی به خوبی می دانست که اکران این فیلم چند صباحی بیشتر طول نخواهد کشید،برای همین از «خانه پدری» رفع توقیف کرد تا پایه های مدیریت ضعیف و متزلزل خود را محکم کند،اما نمی دانست کسانی هستند تا از ترفند وی رونمایی کنند!
جناب محمدمهدی طباطبایی نژاد ،معاون محترم نظارت و ارزشیابی،شما فریاد زده و در رسانه های مجازی و غیر مجازی شعار دادید که پای رفع توقیف «خانه پدری» تا آخر خواهید ایستاد و تمام قد از آن دفاع می کنید!امروز زمان دفاع کردن است،زیرا فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری توسط حکم دادستانی توقیف شده و خط بطلانی روی امضای شما کشیده است.مرد میدان باشید و وارد گود شده و از قولی که دادید و حیثیت تان دفاع کنید.اگر مبارزه نکرده و دوباره «خانه پدری» را روی پرده نفرستید،هم آبروی خودتان را برده اید و هم اعتماد همه را از دست داده و می دهید.این برای شما و سازمان سینمایی یک جنگ حیثیتی است،اگر وارد آن نشوید حنای کمرنگ تان برای همیشه بیرنگ خواهد شد.
رییس سازمان سینمایی و معاون ارزشیابی این نهاد، دو راه بیشتر پیش روی شان نیست،یا باید دوباره فیلم کیانوش عیاری را روی پرده بفرستند تا روند عادی اکران را طی کند و یا استعفا بدهند تا لااقل از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده باشند.
@nasrodinmolla