بعدی
like

ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری،کشکی که مدام سابیده می شود!

‏. ‏(‏۱۷-‏مهر-‏۱۳۹۸)

ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری،کشکی است که مدام باید سابیده شود!

آرت کافه-روابط عمومی سازمان سینمایی:حسین انتظامی در حکمی سید محمد مهدی طباطبایی نژاد را به عنوان دبیر کل جدید ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرد.


یادداشت حسین انتظامی  سید محمد مهدی طباطبایی نژاد  ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری ملانصرالدین

ملانصرالدین:تشکیل ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری یکی از کودکانه ترین تصمیمات سازمان سینمایی بود که همچنان این رفتار کودکانه ادامه دارد،زیرا مشاور اعظم این چنین می خواهد!
این ستادی که چنین عنوان عریض و طویلی هم دارد تا کنون برای مبارزه با قاچاق فیلم چه کرده است؟ غلتک رانی روی چند سی دی که از چند دست فروش گرفته شده،نامش مبارزه است؟!مبارزه یعنی ضعیف کشی و ماله کشی روی کار گردن کلفتان و باند های سینمایی؟!
آقای حسین انتظامی و جناب مشاور اعظم ،شما که این همه بادکنک شفاف سازی هوا کردید و می کنید،چرا یک بار شفاف سازی نکرده و نگفته و نمی گویید این ستاد با روسای باند و عاملان اصلی قاچاق فیلم چه کرده است؟
آن قدر ترسیدید و نگفتید که گناه قاچاق فیلم را نیز به گردن شما انداختند!
وقتی این ستاد نبود،قاچاق فیلمی هم وجود نداشت.مشکل از سال ۸۴ با شکایت یک تهیه کننده شروع شد که ادعا داشت فیلم وی را قاچاق کرده اند!
جناب طباطبایی نژاد،دبیر جدید ستادی که نتوانستیم هرگز نام آن را حفظ کنیم با اینکه از حافظه خوبی هم برخوردار هستیم،اگر واقعا اهل عمل هستید و جرات مبارزه دارید و دغدغه پیگیری،بروید درباره پرونده سال ۸۴ تحقیق کنید تا حساب کار دست تان بیاید.وقتی از جریان مطلع شدید،لطفا بدون ترس اعلام کنید نتیجه آن شکایت به کجا کشید و چه کسی مسبب اصلی قاچاق آن فیلم بود.اگر توانایی این کار را داشته باشید، به راحتی مشکل قاچاق فیلم را شناخته و ریشه آن را می توانید بخشکانید،اما حیف باندهای سینمایی،وزارت ارشاد،رییس سازمان سینمایی و مشاور اعظم هرگز اجازه چنین کاری را به شما نداده و نخواهند داد.
فقط برای راهنمایی و روشن شدن ذهن تان این حقیقت را گفتیم،زیرا می دانیم که شما شدیدا عافیت طلب بوده و اهل میدان عمل و به خطر انداختن موقعیت شغلی تان نیستید!
تنها حسن ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری،این است که اشتغالزایی کرده و به عده ای که برای کار نکردن استخدام شده اند،حقوق خوبی پرداخت می کرده و می کند،دستمزدی که با آن می شود حسابی گوشت گوسفند و گوساله خرید!
ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری،کشکی است که مدام باید سابیده شود!اگر نشود...
@nasrodinmolla