بعدی
like

جوانگرایی به شیوه سازمان سینمایی حوزه هنری،فرجی رفت،فرجی آمد!

‏. ‏(‏۱۳-‏آذر-‏۱۳۹۸)

این هم شیوه جدید و کار راه انداز جوانگرایی در سازمان سینمایی است که یک فرجی برود و یک فرجی دیگر به طور اتفاقی و کاملا شانسی بیاید!

آرت کافه:روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری :امیر فرجی به جای غلامرضا فرجی در استان تهران، حسین الشریف به جای محمدزمان کاشفی برای استان گلستان، حیدر مرادی با حفظ سمت در استان کردستان به جای حسن کریمی در استان خراسان رضوی و میثم زنجانی به جای پرویز آزادی برای استان زنجان به عنوان مدیران جدید امور سینمایی چهار استان ایران برگزیده شدند.


یادداشت سازمان سینمایی حوزه هنری امیر فرجی غلامرضا فرجی  حسین الشریف  محمدزمان کاشفی  حیدر مرادی کردستان  حسن کریمی در استان خراسان رضوی  میثم زنجانی  پرویز آزادی  زنجان

ملانصرالدین:هنوز معنی جوانگرایی را در وزارتخانه ها،ادارات دولتی و نهادهای ایران نفهمیده ایم!یا تقصیر ماست که کلا نفهم زاده شدیم یا مقصر ازما بهتران هستند که خوب به ما حالی نکرده اند! جوانگرایی،یعنی فردی با دانش و جوان برای پیشبرد بهتر و سریع تر امور،جایگزین مدیری زهوار در رفته و کارنابلد شود یا فرزند و برادرزاده ای با سن کمتر بر مصدر پدر یا عمو بنشیند؟!این هنوز برای ما جا نیفتاده است و نمی افتد،ربطی هم به دو ریالی نداشته و ندارد!
اگر قرار است به صورت پادشاهای و موروثی،حکومت و ریاست از پدر به پسر یا برادرزاده دست به دست شود،بگویید تا ما و بقیه مردم هم بدانیم و بر دانش نداشته خویش بیفزاییم.اگر چنین نیست پس چرا چنین شده است؟!
غلامرضا فرجی می رود و امیر فرجی می آید،این تشابه اسمی است یا اتفاقی و بر حسب شانس جوانی برجای پدر یا عموی خویش تکیه زده تا این پست و مقام تا ابد در فامیل بماند و از دسترس غریبه ها دور باشد؟!
این هم شیوه جدید و کار راه انداز جوانگرایی در سازمان سینمایی است که یک فرجی برود و یک فرجی دیگر به طور اتفاقی و کاملا شانسی بیاید!
اگر روابط عمومی سازمان سینمایی بخواهد این مهم را انکار کند،برای روشن شدن موضوع،چاره ای نیست جز اینکه درخواست آزمایش D.N.A بدهیم تا حقیقت آشکار شده و شک ما نیز برطرف شود!


یادداشت سازمان سینمایی حوزه هنری امیر فرجی غلامرضا فرجی  حسین الشریف  محمدزمان کاشفی  حیدر مرادی کردستان  حسن کریمی در استان خراسان رضوی  میثم زنجانی  پرویز آزادی  زنجان@nasrodinmolla