بعدی
like
جابه جایی مهره ها و آوردن دوستان،دردی از سینما دوا نمی کند!

چهار تلویزیونی پست های سینمایی گرفتند!

‏. ‏(‏۱۲-‏تیر-‏۱۳۹۸)

این احکام نشان داد حسین انتظامی هنوز از سینما شناختی پیدا نکرده و همچنان تابع شرایط است و گوش به دهان مشاور اعظم دارد!

آرت کافه: حسین انتظامی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، دبیر جشنواره فیلم فجر، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مدیرعامل موزه سینما را معرفی کرد.
رییس سازمان سینمایی سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد را معاون ارزشیابی و نظارت، ابراهیم داروغه‌زاده را دبیر جشنواره فیلم فجر، محمد حمیدی‌مقدم را مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مهران عباسی انارکی را به‌عنوان مدیرعامل موزه سینما منصوب کرد.


سینما حسین انتظامی   سازمان سینمایی  جشنواره فیلم فجر   مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی  عامل موزه سینما مشاوراعظم

ملانصرالدین:جابه جایی در سازمان سینمایی قابل پیش بینی بود و پیش از این درباره آن خبر داده بودیم.این گونه جابه جایی ها،نه تنها دردی از سینمای ایران دوا نکرده،بلکه دردهای جدید و شدیدی را به دنبال خواهد داشت.بارها و بارها در سازمان سینمایی این اتفاقات افتاده و باز خواهد افتاد،چون روسایش یا وارد به کار نیستند و یا دستور را از جای دیگری می گیرند.
جالب اینکه هر چهار مدیر منتصب دارای سابقه تلویزیونی هستند،در صورتی که سینمای ایران دارای افراد کاربلد و دلسوزی است که به راحتی می توانسته و می توانند،سینمای از ریل خارج شده ایران را دوباره روی ریل برگردانده و به مقصد موفقیت هدایت کنند.این نوع انتصاب ها که پیش تر نیز بارها تکرار شده،تایید کننده این مهم است که دست های آشکار و پنهانی مشغول فعالیت هستند تا سینمای ایران روز خوش ندیده و کم کم به عارضه ای بی علاج دچار شده و غزل خداحافظی را برای همیشه بخواند!دشمن سینمای ایران،در درون سینما و سازمان سینمایی است،نباید جای دیگری دنبال آن گشت!
برای هرکدام از این منتصبان در خبر ارسالی رزومه ای ذکر شده که مشخص می کند اکثر این افراد پست هایی را که در اختیار داشته اند به خاطر شایستگی نبوده ،بلکه حمایت سایه نشین ها در آن دخیل بوده و هست.
عجیب اینکه در این رزومه،حتی یک مورد نیز کار خاص ،موفقیت آمیز و تاثیرگذار در کارنامه این افراد به چشم مسلح و غیر مسلح نمی آید!اگر بود ،بی شک رییس سازمان سینمایی که توسط مشاور ارشدش تمشیت می شود، آن را در بوق و کرنا می کرد تا گوش زمینیان و افلاکیان را کر کند!خوشبختانه یافت نشد و گوش ها سالم ماند!
مدیر موزه سینما،آن گونه که از وجنات و حسناتش پیداست رفیق گرمابه و گلستان رییس سازمان سینمایی است و حسین انتظامی حق دوستی را در مورد او به جا آورده،همان گونه که پیش از این حق فامیلی را محترم شمرده و یکی از آشنایان نزدیک را عضو شورایی خاص کرده بود.
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی جدید ،با شناختی که از وی داریم،دست گل های بیشماری را به آب خواهد داد!دیر نباشد که فریاد همه را درآورده و صدای اعتراضات را بلند کند.وی طبق روال کاری خویش،ابتدا با لطایف الحیل کسب وجهه کرده و بعد از اینکه جایش محکم شد،آنچه را که منفعتش طلب کند انجام خواهد داد!
این احکام نشان داد حسین انتظامی هنوز از سینما شناختی پیدا نکرده و همچنان تابع شرایط است و گوش به دهان مشاور اعظم دارد!مطمئنا وی نیز قدم در راه اسلاف خویش گذاشته و برای نابودی سینمای ایران،هر کاری که از دستش بر بیاید انجام خواهد داد،اگر هم قلبا راضی نباشد،مشاور اعظم راضی اش می کند!