بعدی
like

شبکه آموزش را هرچه زودتر تعطیل کنید!

‏. ‏(‏۲۲-‏مهر-‏۱۳۹۸)

وقتی شبکه ای به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، نرسیده و در جذب مخاطب نیز ناتوان بوده،چه دلیلی دارد تا همچنان بیت المال مردم را هدر داده و به فعالیت ادامه دهد؟!

آرت کافه-ملانصرالدین:هر شبکه تلویزیونی در جهان با هدفی خاص و تدوین شده فعالیت های خود را آغاز می کند،به خصوص شبکه هایی که از بودجه بیت المال مردم استفاده می کنند.صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در یکی دو دهه اخیر با تعجیل و بدون کارشناسی شبکه های مختلفی را راه اندازی کرده،اما اکثر آنها فاقد شرایط بوده و هستند که عملکرد ضعیفی نیز داشته و دارند.یکی از این شبکه هایی که مانند قارچ سر از شبکه های تلویزیونی بیرون آورد،شبکه آموزش بود که هرگز موفقیتی نداشته است.
این شبکه تلویزیونی که با تعجیل و با شعار مردم،آموزش و مهارت مهرماه ۱۳۸۱ راه اندازی شد،نتوانست به شعارهای داده شده عمل کند و خیلی زود از اهداف دور شد.
متاسفانه پای باندهای آموزشی و کمک آموزشی کشور نیز به این شبکه باز شد و لطمات جبران ناپذیری بر پیکر آموزش کشور زده و می زنند.روی آنتن فرستادن پی درپی برنامه های سفارشی که توسط این باندها حمایت و هدایت می شدند،مشکلاتی را برای حوزه آموزش کشور به وجود آورد.این مهم باعث شد که برخی از این برنامه ها تعطیل شوند،اما همچنان این باندها با سرمایه های بادآورده خود در این شبکه حضور دارند.
تعداد کم مخاطبان این شبکه،نشان دهنده عملکرد منفی آن است که متاسفانه از سوی مدیران بالا دست تلویزیون با عکس العملی روبرو نبوده است.برای همین شبکه آموزش همچنان،بدون آنکه تاثیری روی مخاطبان و امر آموزش و مهارت داشته باشد به کار خود ادامه می دهد.
یکی از مهم ترین دلایل کیفیت پایین و بی مخاطب ماندن شبکه آموزش قرار گرفتن مدیری کارمندمسلک بر راس آن و به ویژه ضعف مدیران زیردست است که توانایی اداره درست بخش های مختلف این شبکه را نداشته و ندارند.
سوال این است،شبکه آموزش که ۱۶ سال از فعالیت آن می گذرد تا کنون چه اتفاق مهمی را در حوزه آموزش کشور رقم زده و برنامه های آن، چه تاثیری روی مردم داشته است؟مخاطبان از طریق این شبکه چه مهارت هایی را آموخته اند؟و مهم تر از همه اینکه مدیران ریز و درشت این شبکه حرمت و هویت زبان فارسی را تا چه حد حفظ کرده اند؟
وقتی شبکه ای به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، نرسیده و در جذب مخاطب نیز ناتوان بوده،چه دلیلی دارد تا همچنان بیت المال مردم را هدر داده و به فعالیت ادامه دهد؟!با این اوصاف شبکه آموزش هرچه زودتر تعطیل شود به نفع همه است،به خصوص صداوسیما و بودجه دولت و ملت.
ضعف ها و مشکلات در این شبکه و دیگر شبکه های نوظهور بسیار است که در فرصت مناسب بخش هایی از آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
@nasrodinmolla