بعدی
like

معلمی،لیاقت و ادب می خواهد،نه گستاخی و وقاحت!

‏. ‏(‏۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

حرکت زشت این دو به اصطلاح استاد،نه تنها تمسخر دانشجویان ،بلکه به سخره گرفتن وزارت علوم و مراکز آموزشی و دانشگاهی ایران بزرگ بود!باید با آنان برخورد شدید شود،اگر نشود وقیحان دیگری نیز پیدا می شوند که وقاحت را به حد اعلا برسانند.

آرت کافه-ملانصرالدین:گاهی آدمی نمی داند از شرم چکار کند؟حتی نمی تواند سرش را پایین بگیرد!دیدن دو ویدیو در اینستاگرام که در آن دو به اصطلاح استاد تئاتر دانشگاه و عضو هیات علمی،در یک آیتم سخیف و بی مزه دانشجویان را تمسخر و کوچک می کنند،شرم و خشم سراسر وجودم را فرا گرفت و قلمم را به فریاد آورد!وقاحت تا این حد؟!
معلم شدن و هم نگاه و هم کلام شدن با دانشجویان و هنرجویان،کار هرکسی نبوده و نیست!از گذشته تا امروز در تمام جهان،تلاش کرده و می کنند که استادان و معلمانی را برای تدریس در مراکز آموزشی و دانشگاهی به کار بگیرند که از لحاظ علمی و اخلاقی شایستگی داشته باشند.
بیخود نیست که گفته اند«معلمی شغل انبیاست»،زیرا از مقدس ترین کارهای جهان است.
متاسفانه امروز در مراکز دانشگاهی،به خصوص هنری و سینمایی ایران،افراد شایسته ای پشت میز مدیریت و کرسی تدریس ،ننشسته و نه ایستاده اند.درباره ضعف مدیران این مراکز چیزی نگوییم سنگین تر هستیم،اما نمی شود از افراد نالایقی ننوشت و نگفت که با لطایف الحیل مدرک گرفته و بدون آنکه اصول و فروع فن تدریس را بدانند،به عنوان استاد در کلاس ها حاضر شده و می شوند!چه کسی مجوز چنین کاری را به آنان داده است؟همان ماموران گزینش انتصابی مراکز دانشگاهی که قصدشان یافتن بهترین ها نیست،بلکه حفظ بدترین هاست؟!معاذالله...
حساب بعضی از معلمان و استادانی که دلسوزانه و با جان و دل به آموزش دانشجویان و هنرجویان پرداخته و می پردازند از نالایقان مسند نشین و کرسی گرفته جداست و جدا خواهد بود.من از تمام آنان که بسیاری شان از دوستان هنرمند و دانشمند بنده هستند عذر می خواهم که در این نوشته از آنها در کنار ناکارآمدان،نامعلمان و گستاخان یاد کردم،مرا ببخشید.
واقعا نمی دانم این دو به اصطلاح استاد، چگونه به خود اجازه داده اند جلوی دوربین، وقیحانه دانشجویان و هنرجویان بی دفاع و مظلوم را تمسخر کنند؟آیا خودشان علامه دهر هستند؟!اگر مدیران درستی ریاست مراکز دانشگاهی،به خصوص هنری را در دست داشتند،محال بود چنین اتفاقی یا مانند آن رخ دهد،زیرا اگر چنین می شد با قاطعیت از محیط مقدس دانشگاه آنان را می راندند،آن گونه که نام این مکان مقدس را نیز فراموش کنند!اکنون نیز اگر وزیر مربوطه،ریاست دانشگاه تهران و رییس دانشکده ای که این به اصطلاح استادان در آنها به تدریس مشغولند،خون معلمی و عرق ملی در رگ های شان جاری باشد،به شدت با خاطیان برخورد می کنند تا دیگر احدی جرات تمسخر دانشجویان را در فضای مجازی و غیر مجازی نداشته باشد.
شاید بگویند از سر مطایبه بوده،اما دروغ است،زیرا استادان کارکشته و مودب نیزگاهی در کلاس برای برطرف کردن سنگینی فضا،مزاح لطیفی با دانشجویان می کنند،اما تمسخر هرگز!
حرکت زشت این دو به اصطلاح استاد،نه تنها تمسخر دانشجویان ،بلکه به سخره گرفتن وزارت علوم و مراکز آموزشی و دانشگاهی ایران بزرگ بود!باید با آنان برخورد شدید شود،اگر نشود وقیحان دیگری نیز پیدا می شوند که وقاحت را به حد اعلا برسانند.
شرمندگی بنده زمانی بیشتر و سنگین تر شد و می شود که متاسفانه این دو به اصطلاح استاد،مدرس رشته مقدس و قابل احترام تئاتر هستند!
بنده شرمنده تمام دانشجویان هستم و دست یکایک شان را می بوسم تا سنگینی این کار وقیح لااقل برای خودم کمی سبک تر شود،زیرا اعتقاد داشته و دارم احترام دانشجویان را باید نگه داشت و آنان نیز احترام معلمان شان را،اگر غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نشده و نمی شود.
مانده ام این دو به اصطلاح استاد،بعد از این افتضاحی که به بار آورده اند،چگونه می توانند دوباره با دانشجویان چشم در چشم شوند،هرچند که از گستاخان هرکاری برآمده و می آید!


یادداشت ملانصرالدین دانشگاه تئاتر

@nasrodinmolla