بعدی
like

هیات امنا یا هیات رفقا؟!

‏. ‏(‏۳-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

خبرنگاران برای کسب اطلاع از فعالیت های هیات امنای انجمن سینمای جوانان به جناب محمد امامی مراجعه کنند.

آرت کافه:ملانصرالدین:هیات های امنا همان طور که از نام شان مشخص است،باید افرادی آگاه و با دانش باشند که مورد وثوق جامعه هستند.در گذشته های دور نیز در روستاها و محله ها افراد امینی را مردم انتخاب می کردند تا مشکلات شان را رتق و فتق کنند.آنان چنان مورد وثوق بودند که به نام شان سوگند یاد می کردند.
امروزه از آن هیات های امنا فقط نامی به جا مانده و خودشان به دست فراموشی سپرده شده اند.هیات امنا به هیات رفقا تغییر نام داده و کاربردش نیز عوض شده است!
برخی از هیات های امنا به جمعی فامیلی و دوستانه تبدیل شده و همه بر سر یک سفره که نانش نیز شبهه دارد جمع شده،می خورند و به ریش مردم می خندند!
جالب تر از همه هیات های امنایی است که زیر نظر سازمان سینمایی فعالیت دارند.رفقا با حکم رییس، دورهمی دوستانه و فامیلی برگزار می کنند،در نهایت اگر هم تصمیمی بگیرند،بی شک بلایی تازه خواهد بود بر جان سینمای ایران.
آخرین هیات امنایی که سازمان سینمایی اعضای آن را برگزیده،مشتی است نمونه خروار!با دیدن اسامی این افراد و عملکردشان در گذشته و حال،پی به همه چیز خواهید برد!خبرنگاران برای کسب اطلاع از فعالیت های هیات امنای انجمن سینمای جوانان به جناب محمد امامی مراجعه کنند،زیرا ایشان بیشتر از اعضا در جریان امور است و نماینده ای تام الاختیار در آنجا دارد!


یادداشت هیات امنا ملانصرالدین محمدامامی سازمان سینمایی انجمن سینمای جوانان