بعدی
like

موافقت شورای ساخت با دو فیلمنامه

‏. ‏(‏۱۹-‏خرداد-‏۱۳۹۸)

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش آرت کافه، فیلمنامه های « کوچه ژاپنی ها» با تهیه‌کنندگی علی اکبر ثقفی ،کارگردانی و نویسندگی امیر حسین ثقفی و«عنکبوت» با تهیه‌کنندگی جواد نوروز بیگی و کارگردانی ابراهیم ایرج زاد و نویسندگی اکتای محمد براهنی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.


سینما   کوچه ژاپنی ها    علی اکبر ثقفی  ک امیر حسین ثقفی   عنکبوت    جواد نوروز بیگی   ابراهیم ایرج زاد   اکتای محمد براهنی