بعدی
like

معرفى هیات انتخاب بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان

‏. ‏(‏۱۲-‏تیر-‏۱۳۹۸)

اعضای هیات انتخاب بخش بین‌الملل سى و دومین جشنواره بین‌الملللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان از سوى علیرضا تابش، دبیر جشنواره معرفى شدند.

به گزارش آرت کافه،طى احکامى از سوى علیرضا تابش دبیر جشنواره، جمال امید، محمد حمیدى مقدم، رائد فریدزاده، فرزاد اژدرى و حامد سلیمان زاده به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش بین‌الملل سى و دومین جشنواره فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان انتخاب شدند.


سینما  علیرضا تابش   جمال امید  محمد حمیدى مقدم  رائد فریدزاده  فرزاد اژدرى   حامد سلیمان زاده   جشنواره فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان

هیات انتخاب فیلم‌هاى بخش بین‌الملل کار خود را آغاز کرده و طبق مقررات ذکر شده در فراخوان سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان، از میان آثار متقاضى حضور در این بخش از هر کشور غیر ایرانى حداکثر ٢ فیلم و از کشور ایران حداکثر سه فیلم که تولید آنها نباید قبل از سال ٢٠١٧ باشد را انتخاب خواهند کرد.

سى و دومین جشنواره بین‌المللى فیلم‌هاى کودکان و نوجوانان از ٢٨ مرداد تا ۴ شهریور ١٣٩٨ مصادف با ١٩ تا ٢۶ آگوست، با دبیرى علیرضا تابش در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.