بعدی
like

مقررات سازمان سینمایی،یعنی کشک؟!

‏. ‏(‏۲۹-‏آذر-‏۱۳۹۸)

شکی وجود ندارد که مدیران دولتی سینما به حسن فتحی قول هایی داده و زدوبندهایی پشت پرده صورت گرفته که کارگردان «مست عشق» با خیال راحت این فیلم را جلوی دوربین برده و اخبارش را در کشور منتشر می کند.

سید محمد مهدی طباطبایی نژاد :منتظر می مانیم تا کار تولید «مست عشق» تمام شود و شورای پروانه نمایش آن را ببیند و اگر شرایط نمایش داشته باشد این شورا در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.


یادداشت سید محمد مهدی طباطبایی نژاد ملانصرالدین مست عشق حسن فتحی سازمان سینمایی نظارت و ارزشیابی

ملانصرالدین:متوجه عرض جنابعالی نشدیم!یعنی اگر فیلمی پروانه ساخت نداشت و بی توجه به مقررات سازمان سینمایی بود هم می تواند پروانه نمایش بگیرد؟یعنی قرار است کلا بساط پروانه ساخت برچیده شود یا مقررات شامل همه نمی شود و شما و معاونت تان سلیقه ای و شخصی عمل می کنید؟! وقتی فیلم های دارای پروانه ساخت که مقررات را نیز اجرا کرده اند با سختی پروانه نمایش می گیرند یا کلا از رده خارج می شوند،فیلم های دیگر با لطایف الحیل و تساهل نظارت و ارزشیابی می توانند درخواست پروانه نمایش داده و آن را با سلام و صلوات مدیران سینمایی بگیرند و به ریش همه بخندند؟!
جناب طباطبایی نژاد،شما متناقض صحبت می کنید،از طرفی تاکید می کنید فیلم «مست عشق» پروانه ساخت ندارد و از طرفی می گویید برای پروانه نمایش درخواست دهد؟!یعنی مقررات کشک کشک است یا شما مدام به دلخواه تغییرش می دهید؟!
کاری به فیلم «مست عشق» نداریم،اما این رفتار دوگانه وچندگانه شما و دیگر مدیران سینمایی دارد تیشه به ریشه سینمای از نفس افتاده ایران می زند،چرا همیشه تبعیض قائل می شوید؟چرا در این سینمای کمرشکسته عده ای از سینماگران نظر کرده و متمول حق دارند هر کاری را به دلخواه و با دهن کجی به مقررات سازمان سینمایی انجام دهند،اما تعدادی دیگر با وجود رعایت مقررات و اجرای شرط و شروط دیگر،باز باید برای ساخت یک فیلم و نمایش آن از ۱۰۰۰ خوان کوچک و بزرگ بگذرند؟!
آقای طباطبایی نژاد،این بدعت ها،تبعیض ها و پارتی بازی ها آخر و عاقبت خوشی نداشته و ندارد.شما در برابر خدا،سینماگران و مردم مسوول هستید،اگر چنین رفتار کنید حق الناس بر گردن شما خواهد افتاد و رهای تان نخواهد کرد.
سازندگان فیلم «مستی عشق» چرا به مقررات سازمان سینمایی پشت کرده و پروانه ساخت نگرفته اند؟مطمئنا با سابقه ای که در سینما دارند،می دانند که باید پروسه گرفتن پروانه ساخت را طی کنند تا فیلم شان اجازه نمایش داشته باشد.اگر قرار است در ایران اکران نشود،اختیار فیلم و اکرانش با خودشان است،اما اگر قصد نمایش آن در ایران را دارند مانند همه باید مقررات را اجرا کنند.
شکی وجود ندارد که مدیران دولتی سینما به حسن فتحی قول هایی داده و زدوبندهایی پشت پرده صورت گرفته که کارگردان «مست عشق» با خیال راحت این فیلم را جلوی دوربین برده و اخبارش را در کشور منتشر می کند.
جناب طباطبایی نژاد،چرا شما و دیگر مدیران دولتی سینما، سینماگران، اهالی رسانه و مردم را گروهی ناآگاه و ساده لوح تصور کرده اید که چنین بر زبان می رانید و متناقض صحبت می کنید؟!فکر می کنید چرچیل هستید یا کاریزمایی دارید که مردم را سحر می کند؟خیال خوشی است،زیرا اکثریت اهالی رسانه،سینماگران و مردم با ترفندهای شما و مسائل پشت پرده آشنا بوده و هستند.
@nasrodinmolla