بعدی
like

حسین انتظامی دست ها را بالا برد،جشنواره جهانی فجر می ماند!

‏. ‏(‏۲۱-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

حسین انتظامی قلبا با جشنواره جهانی فجر موافق نیست،اما زور حریف بیشتر بود و چربید!برای همین دست ها را بالا برد و تسلیم شد.

ملانصرالدین:رییس سازمان سینمایی،همان طور که پیش بینی می شد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا و برنامه شهر فرنگ،دوباره حرف هایش تکرار مکررات بود و به نظر می آید سوال ها نیزهماهنگ شده بود!
جدای حرف های تکراری، اقرار حسین انتظامی به ماندنی شدن جشنواره فیلم فجر در برنامه حمیدرضا مدقق جالب بود،زیرا پیشتر گفته بود موضوع را برسی می کنیم.همین باعث شده بود همگان باور کنند وی با بودن جشنواره جهانی فجر موافق نیست،به خصوص به خاطر بودجه سنگین آن و بی تاثیری این جشنواره در جهان،منطقه و حتی ایران! به همین دلیل طبق شنیده ها اختلافاتی بین انتظامی و رضا میرکریمی به وجود آمده بود که شدت و حدت نیز داشت.
همه ناامیدانه منتظر بودند رییس سازمان سینمایی از خود قدرت و جسارت نشان داده و جشنواره جهانی فیلم فجر را به بدنه اصلی آن متصل کند،هرچند می دانستند که انتظامی اهل ریسک و درگیری نیست.او دوست دارد حکومتش در آرامش باشد،نه وی با کسی کار داشته باشد و نه کسی با او.این سیاست همیشگی انتظامی است.با این همه بسیاری انتظار یک معجزه از سوی رییس سازمان سینمایی را داشتند که خیالی خام بود!
حسین انتظامی قلبا با جشنواره جهانی فجر موافق نیست،اما زور حریف بیشتر بود و چربید!برای همین دست ها را بالا برد و تسلیم شد.
جالب اینکه در برنامه شهر فرنگ رییس سازمان سینمایی،حرف های دبیر پا درهوای جشنواره جهانی فجر را تکرار کرد!
انتظاری بیش از این از انتظامی نمی شود داشت که کسی ندارد.از این به بعد کسی دیگر به معجزه هم فکر نخواهد کرد ،زیرا از این امامزاده آبی گرم نشده و نخواهد شد!


یادداشت حسین انتظامی جشنواره جهانی فجر رضامیرکریمی شهرفرنگ ایسنا حمیدرضامدقق

@nasrodinmolla