بعدی
like

توضیحاتی در رابطه با حضور همزمان فاطمه معتمد آریا در هیات مدیره خانه سینما و شورای مرکزی انجمن بازیگران

‏. ‏(‏۲۹-‏اردیبهشت-‏۱۳۹۸)

روابط عمومی خانه سینما در رابطه با حضور همزمان فاطمه معتمد آریا در هیات مدیره خانه سینما و شورای مرکزی انجمن بازیگران توضیح داد.

به گزارش آرت کافه،در این توضیح آمده:


سینما شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران   فاطمه معتمد آریا خانه سینما

ضمن عرض تبریک به اعضای محترم شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران و تبریک به سرکار خانم فاطمه معتمد آریا در مقام رییس این انجمن، ذکر توضیحاتی در رابطه با حضور همزمان ایشان در شورای مرکزی انجمن و هیات مدیره خانه سینما و مغایرت این مسئله با اساسنامه خانه سینما ضروری می باشد.

۱-دوره دو ساله قانونی هیات مدیره خانه سینما در تاریخ اسفند ۹۷ به پایان رسیده، تمدیداین ماموریت به مدت سه ماه و برگزاری مجمع عمومی در دهه سوم خرداد ماه صرفا از جهت تطبیق گزارش مالی هیات مدیره با حسابرسی مالی سال ۹۷ صورت گرفته، این افزایش زمان با موافقت روسای صنوف ۳۲ گانه خانه و تائید وکیل خانه سینما بوده است.

۲-مجمع عمومی انجمن بازیگران در زمان از قبل پیش بینی شده و موعد قانونی برگزار و انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن با حضور نماینده وزارت کار انجام گرفته، بدیهی است شورای مرکزی منتخب که دوره ای دو ساله را پیش رو دارد نمی تواند بابت یک ماه باقیمانده از زمان اضافه شده بر عمر هیات مدیره فعلی خانه سینما امور جاری خود و انتخاب رییس و نایب رییس و .. درون شورای مرکزی را معطل گذارد.

لذا پس از هماهنگی با هیات مدیره خانه سینما و نماینده وزارت کار و با توجه به اینکه خانم معتمد آریا قصد کاندیداتوری مجدد برای هیات مدیره بعدی خانه سینما را ندارند، ایشان به عنوان شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب شده اند.

۳-برای پیشگیری از این گونه مشکلات و همزمانی دوره های دوساله صنوف با دوره دو ساله هیات مدیره و با توجه به تغییر زمان مجمع عمومی خانه سینما، از تمامی صنوف ۳۲ گانه می خواهیم تا تاریخ مجامع عمومی و انتخابات خود را به گونه ای طراحی نمایند که قبل از انتخابات هیات مدیره خانه سینما، هیات مدیره های جدید صنوف آغاز به فعالیت نمایند.